Webshop
vlinder flower

NGW2 Middenschraal grasmengsel - Middenschraal grasmengsel

Inheems in Nederland
Bestellen:
gram á € 0,07 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
Voer de gewenste hoeveelheid in grammen in.

Dit zijn de particuliere prijzen inclusief BTW.
Neem contact op voor grotere hoeveelheden. 
Neem contact op voor de zakelijke prijslijst voor gemeenten en (groen)bedrijven.

Informatie

Voor minder schrale zand- en kleigronden. Te combineren met bloemzaadmengsel G1 of G2.

Specificaties

Inheems/uitheems: Inheems in Nederland

Zaaidichtheid van het mengsel:

De hoeveelheid te zaaien graszaad is sterk afhankelijk van de doelstelling. Waar naar grotere bloemrijkheid gestreefd wordt is het uiteraard gewenst minder of liefst helemaal geen gras mee te zaaien. Wilt u - om welke reden dan ook - toch gras inzaaien dan is een zeer bescheiden hoeveelheid al voldoende. Binnen enkele jaren zullen de grassoorten zich namelijk relatief snel gaan uitzaaien, terwijl de bloeiende planten zich pas in een later stadium en geleidelijk beginnen te verspreiden. Voor een bloemenweide ligt de uiterste grens bij 25% graszaad tegen 75% bloemzaad! Al met al raden wij aan, een tiende tot hoogstens een halve gram graszaad per m2 te gebruiken in combinatie met bloemenzaad. Uiteraard is het zeer wel mogelijk extensieve terreinen - eventueel ook gedeeltelijk - met een hoger percentage gras in te zaaien en daar dan al of niet bloemzaad aan toe te voegen. Als het wenselijk is alleen graszaad te zaaien is 2 tot 5 gram/ m2 toepasselijk.