Webshop
vlinder flower

WV Weidevogelgeluk bloemenweidemengsel voor boerenlandvogels - Weidevogelgeluk bloemenweidemengsel voor boerenlandvogels

Bestellen:
gram á € 0,84 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
Voer de gewenste hoeveelheid in grammen in.
zakje(s) á € 28,16 Toegevoegd aan winkelwagen

Dit zijn de particuliere prijzen inclusief BTW.
Neem contact op voor grotere hoeveelheden. 
Neem contact op voor de zakelijke prijslijst voor gemeenten en (groen)bedrijven.

Informatie

In een "zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien.

Bloemenmengsel voor bloemrijk grasland geschikt voor broedende weidevogels, met veel bloemen die insecten aantrekken. daarnaast ook geschikt voor
begrazing door of als hooiland voor hoevige dieren. Het mengsel heeft hierbij wel een aandeel klaver en is daarmee wellicht minder geschikt voor paarden. het mengsel is middelhoog en heeft een natuurlijk karakter. Dit mengsel is geschikt voor matig schrale tot redelijk voedselrijke grond. U kunt vanaf het tweede en derde jaar een bloemrijk resultaat verwachten. Jaarlijks 1 - 2 keer per jaar maaien en het maaisel afvoeren, te gebruiken als hooi. bij voorkeur gefaseerd maaien, zodat dieren en de natuur continu over verse groei en bloei kunnen beschikken. De eerste een tot twee jaar is de weide nog niet geschikt voor beweiding, omdat de planten zich eerst goed moeten kunnen vestigen.

Lees meer over de aanleg en het beheer van bloemrijk grasland.

Bestekteksten en infobladen (download)

Specificaties

Vocht: vochtig
Grondvoorkeur: Algemene gemiddelde grond
Grondsoort: zand, klei, veen, zandig veen, zandige klei, leemhoudend zand
Voedselrijkheid: niet te arme grond
Natuurlijke groeiplaatsen: Grasland
Minimum geleverde aantal soorten in het mengsel: 22