Drents Bloemrijkgraslandmengsel voor schrale gronden

Drents Bloemrijkgraslandmengsel voor schrale gronden

Option image
Losse grammen
€ 1,02 incl.BTW
Op voorraad
100-249 € 1,02 incl.BTW
250-499 € 0,88 incl.BTW
500-4999 € 0,67 incl.BTW
5000-9999 € 0,63 incl.BTW
10000-19999 € 0,60 incl.BTW
>20000 € 0,56 incl.BTW
Zakje 25 gram
€ 33,92 incl.BTW
Op voorraad
incl.BTW

Breed inzetbaar bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen voor alle (behalve zware en natte) gronden van voedselarm tot matig voedselrijk. Zeer geschikt voor zandgrond en lemige zandgrond. Dit mengsel heeft een ingetogen karakter. Door goed beheer kan zich een duurzame natuurlijke middelhoge vegetatie ontwikkelen. Een bloemrijk resultaat kun je vanaf het tweede of derde jaar verwachten.

Je kunt vanaf het tweede en derde jaar een bloemrijk resultaat verwachten. 

Zaaidichtheid: Zaai 1 tot 1,5 gram per vierkante meter.  Bij grotere projecten is dunner zaaien (0,2 - 1 gram per m2) een goede optie.

Zaai jaarrond behalve wanneer het vriest of de bodem langdurig nat is. De ideale zaaitijd is de nazomer en het najaar. De late winter tot het vroege voorjaar is ook een goede zaaitijd.

Beheer: Jaarlijks 1 - 2 keer maaien en het maaisel afvoeren, te gebruiken als hooi. Bij voorkeur gefaseerd maaien, zodat er altijd iets groeit of bloeit voor dier en insect.


Wetenschappelijke naam - Nederlandse naam

Achillea millefolium - Duizendblad

Barbarea vulgaris - Gewoon barbarakruid

Centaurea jacea - Knoopkruid

Crepis capillaris - Klein streepzaad

Daucus carota - Peen

Erodium cicutarium - Gewone reigersbek

Hieracium sectie Tridentata - Stijf havikskruid

Hieracium sectie Hieracioides - Schermhavikskruid

Hypericum perforatum - Sint-Janskruid

Hypochaeris radicata - Gewoon biggenkruid

Jasione montana - Zandblauwtje

Scorzoneroides autumnalis - Vertakte leeuwentand

Leucanthemum vulgare - Gewone margriet

Linaria vulgaris - Vlasbekje

Lotus corniculatus var. corniculatus - Gewone rolklaver

Lotus pedunculatus - Moerasrolklaver

Luzula campestris - Gewone veldbies

Plantago lanceolata - Smalle weegbree

Prunella vulgaris - Gewone brunel

Ranunculus acris - Scherpe boterbloem

Rhinanthus angustifolius - Grote ratelaar

Rhinanthus minor - Kleine ratelaar

Silene dioica - Dagkoekoeksbloem

Trifolium dubium - Kleine klaver

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies

Breed inzetbaar bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen voor alle (behalve zware en natte) gronden van voedselarm tot matig voedselrijk. Zeer geschikt voor zandgrond en lemige zandgrond. Dit mengsel heeft een ingetogen karakter. Door goed beheer kan zich een duurzame natuurlijke middelhoge vegetatie ontwikkelen. Een bloemrijk resultaat kun je vanaf het tweede of derde jaar verwachten.

Je kunt vanaf het tweede en derde jaar een bloemrijk resultaat verwachten. 

Zaaidichtheid: Zaai 1 tot 1,5 gram per vierkante meter.  Bij grotere projecten is dunner zaaien (0,2 - 1 gram per m2) een goede optie.

Zaai jaarrond behalve wanneer het vriest of de bodem langdurig nat is. De ideale zaaitijd is de nazomer en het najaar. De late winter tot het vroege voorjaar is ook een goede zaaitijd.

Beheer: Jaarlijks 1 - 2 keer maaien en het maaisel afvoeren, te gebruiken als hooi. Bij voorkeur gefaseerd maaien, zodat er altijd iets groeit of bloeit voor dier en insect.


Wetenschappelijke naam - Nederlandse naam

Achillea millefolium - Duizendblad

Barbarea vulgaris - Gewoon barbarakruid

Centaurea jacea - Knoopkruid

Crepis capillaris - Klein streepzaad

Daucus carota - Peen

Erodium cicutarium - Gewone reigersbek

Hieracium sectie Tridentata - Stijf havikskruid

Hieracium sectie Hieracioides - Schermhavikskruid

Hypericum perforatum - Sint-Janskruid

Hypochaeris radicata - Gewoon biggenkruid

Jasione montana - Zandblauwtje

Scorzoneroides autumnalis - Vertakte leeuwentand

Leucanthemum vulgare - Gewone margriet

Linaria vulgaris - Vlasbekje

Lotus corniculatus var. corniculatus - Gewone rolklaver

Lotus pedunculatus - Moerasrolklaver

Luzula campestris - Gewone veldbies

Plantago lanceolata - Smalle weegbree

Prunella vulgaris - Gewone brunel

Ranunculus acris - Scherpe boterbloem

Rhinanthus angustifolius - Grote ratelaar

Rhinanthus minor - Kleine ratelaar

Silene dioica - Dagkoekoeksbloem

Trifolium dubium - Kleine klaver

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies