of zoek met behulp van filters
Filter
Bovenstaande filters geven: 118 resultaten
F7486B2C-6EF0-480A-AA2D-43FFD330DD40
Bovenstaande filters geven: 118 resultaten

Beheer van zeer vochtig hooiland en natte oeverdelen

Vanaf het eerste jaar na inzaaien kan alleen gemaaid worden op momenten dat de grond voldoende droog is in de periode juli-november. Hiermee voorkomt u onnodige schade aan de vegetatie en bodem door maaivoertuigen. Een éénasser of rups/amfibisch voertuig is hierbij aan te bevelen. Ook maaien als de grond hard bevroren is, kan op zeer vochtige en natte terreinen schade aan de bodem helpen voorkomen.

Als de vegetatie tot ontwikkeling is gekomen, raden wij aan om pas te maaien in de late nazomer of herfst. Veel soorten moeten daarvoor nog bloeien of zaad zetten. Bij ecologisch maaibeheer kunt u het maaien uitstellen tot maart-april, waardoor dieren optimaal kunnen profiteren van de begroeiing. Meestal is eens per jaar maaien en hooien voldoende. Als de grond redelijk arm is of de vegetatie mag enigszins verruigen, dan kunt u soms zelfs volstaan met eens per twee jaar maaien en hooien. Dit past uitstekend bij gefaseerd maaibeheer.

Vind alles terug in onze catalogus, inclusief handleiding en handige tips


In onze Handleiding & catalogus 2022 vind je ons assortiment inheemse wilde bloemenzaden en mengsels, tips en alle informatie die je nodig hebt om van jouw bloemenweide een succes te maken.


PDF downloaden Bestellen

Samen werken aan meer biodiversiteit

Biodiversiteitsherstel werkt! Steeds weer zien we dat als we planten terugbrengen, dieren vanzelf volgen. Het is opwindend, inspirerend en motiverend om zo steeds meer bij te dragen aan biodiversiteitsherstel.

Tegelijk kunnen we niet zomaar alles overal zaaien en planten. De juiste planten op de juiste plaats, met daaraan gekoppeld het juiste beheer. Dit is essentieel voor ecologisch herstel, in plaats van onbedoelde schade aan te brengen aan onze natuurlijke populaties.


Jojanneke Bijkerk & Jasper Helmantel

Lees meer over ons ›