of zoek met behulp van filters
Filter
O1 Onderbegroeiing - boszoom

april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november
halfschaduw
droog, vochtig

Laat de grond tot rust komen

Wilt u onderbegroeiing zaaien? Houd dan rekening met de volgende zaken: Bij voorkeur is de grond die u wilt inzaaien al iets tot rust gekomen. In geroerde of sterk bemeste grond zien we vaak veel begroeiing van bijvoorbeeld Brandnetels, Ridderzuring en Braam. Van belang is deze ruigtebegroeiing eerst grondig te verwijderen en de grond te laten rusten. Aangezien de concurrentie van gras minimaal is, mag de grond best humus- en voedselrijk zijn.

Het zaaien

Hoewel u in een boomrijke omgeving de grond niet zaaiklaar kunt maken met groot materieel, komt de werkwijze wel overeen met andere vormen van bloemenweides. Verwijder eerst de ongewenste onkruidbegroeiing. Maak de bovenlaag los indien deze is dichtgeslagen of afgesloten met een bladlaag. Zaai de zaden en hark deze eventueel licht in. Zaai bij voorkeur in de nazomer of herfst, of anders in het vroege voorjaar.

Beheer van onderbegroeiing

Een kruidachtige onderbegroeiing zal zich, wegens de matige hoeveelheid beschikbaar licht, langzaam ontwikkelen. Een vast maaibeheer op gezette tijden is hier dan ook minder van belang. De begroeiing kan 1x per jaar in oktober worden gemaaid en afgevoerd. Op sommige plekken volstaat eens per 2-5 jaar maaien en afvoeren, afhankelijk van hoe voedselrijk en vochtig de grond is en hoe ruig u het hier wenst. Jaarlijks of tweejaarlijks kunnen storende onkruiden verwijderd worden. Ook zaailingen van bomen zoveel mogelijk verwijderen, hoewel er hier en daar best een enkele zaailing mag doorgroeien tot een boom of struik als u dit wenst. Om voortgaande successie te stoppen, dienen de bomen en struiken zo nu en dan bij de grond te worden teruggezet. Doe dit gevarieerd. Op een open plek, ontstaan door een weggezaagde boom of struik, komt tijdelijk licht beschikbaar voor de ontwikkeling van de kruidlaag.

Cruydt Hoeck Catalogus en Handleiding 2024-2025

Vind alles terug in onze catalogus, inclusief handleiding en handige tips

In onze Handleiding & catalogus 2024-2025 vind je ons sortiment inheemse wilde bloemenzaden en mengsels, tips en alle informatie die je nodig hebt om van jouw bloemenweide een succes te maken.

 Bestellen als papieren catalogus

Of meld je aan voor de nieuwsbrief, en ontvang de catalogus en handleiding direct als gratis PDF download Meld je aan en ontvang gratis als PDF

papierscheur.jpg
team-cruydt-hoeck.jpg

Cruydt-Hoeck is een inheemse zaden en plantenkwekerij met een missie: impact maken voor biodiversiteitsherstel

Inheemse planten van autochtone herkomst zijn het meest waardevol voor insecten. Op onze kwekerij kweken, oogsten en schonen we inheemse zaden van autochtone herkomst voor wildebloemenweides. Met meer dan 40 medewerkers, 50 hectare en meer dan 45 jaar ervaring is Cruydt-Hoeck dé leverancier voor jouw project waar biodiversiteit het doel is.
Waarom doen we wat we doen?
Biodiversiteit maakt leven mogelijk, zonder gaat niet. De biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving.
Hoe werken wij?
Genetische diversiteit en soortechtheid zijn heel belangrijk binnen ons proces. Zo hebben we niet alleen verschillende inheemse plantensoorten, maar proberen we ook diversiteit aan wilde genen te hebben en te houden.


Team Cruydt-Hoeck

Lees meer over ons ›
Slogan-Smal_ZWART.png