Ontwikkelen van kruidenrijk grasland

Ontwikkelen van kruidenrijk grasland

Boek
€ 21,00 incl.BTW
Op voorraad
incl.BTW

Ontwikkelen van kruidenrijk grasland.De gids draagt kennis aan over omvorming van graslanden, vanuit jarenlange praktijkervaring en ondersteund door landelijke onderzoeksresultaten. Relevante landbouwkundige en ecologische informatie zijn geïntegreerd en in toegepaste vorm weergegeven. 

Gebruik: De graslandgids is te gebruiken door iedereen die betrokken is bij het omvormen van soortenarme, uniforme graslanden. Met de gids kunt u uitgangssituaties en ontwikkelingsfasen herkennen. Aan de hand van grondsoort en vochttoestand bepaalt u vervolgens een doelgerichte gebruiksvorm voor het ontwikkelen van kruidenrijk grasland. Naast een stappenplan en overzichtelijke diagrammen zijn er veel foto's opgenomen van graslandtypen en karakteristieke plantensoorten. Bij de algehele herziening is dankbaar gebruik gemaakt van een eerder uitgevoerde evaluatie. Extra aandacht is gegeven aan de landbouwkundige toepassing van kruidenrijk grasland. Tenslotte is een bijlage toegevoegd met een kort historisch overzicht van de relatie tussen melkveehouderij en kruidenrijk grasland. (bron: www.aardewerkadvies.nl)

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies

Ontwikkelen van kruidenrijk grasland.De gids draagt kennis aan over omvorming van graslanden, vanuit jarenlange praktijkervaring en ondersteund door landelijke onderzoeksresultaten. Relevante landbouwkundige en ecologische informatie zijn geïntegreerd en in toegepaste vorm weergegeven. 

Gebruik: De graslandgids is te gebruiken door iedereen die betrokken is bij het omvormen van soortenarme, uniforme graslanden. Met de gids kunt u uitgangssituaties en ontwikkelingsfasen herkennen. Aan de hand van grondsoort en vochttoestand bepaalt u vervolgens een doelgerichte gebruiksvorm voor het ontwikkelen van kruidenrijk grasland. Naast een stappenplan en overzichtelijke diagrammen zijn er veel foto's opgenomen van graslandtypen en karakteristieke plantensoorten. Bij de algehele herziening is dankbaar gebruik gemaakt van een eerder uitgevoerde evaluatie. Extra aandacht is gegeven aan de landbouwkundige toepassing van kruidenrijk grasland. Tenslotte is een bijlage toegevoegd met een kort historisch overzicht van de relatie tussen melkveehouderij en kruidenrijk grasland. (bron: www.aardewerkadvies.nl)

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies