Planten van hier - Henny Ketelaar e.a.

Planten van hier - Henny Ketelaar e.a.

Aantal: Beschikbaar als:
Boek
€ 34,50 incl.BTW
Op voorraad
incl.BTW
Het nieuwe en rijk geïllustreerde boek 'Planten van hier' (hardcover - A4) wil in woord en beeld (>700 foto's) de verbinding tussen mens en planten laten zien; de lezers laten beseffen dat zij een onlosmakelijk onderdeel van een groter geheel zijn en dat hun handelen invloed heeft op dit grotere geheel, ook in hun directe eigen omgeving. De activiteiten die in dit boek worden beschreven, kennen dan ook een achtergrond waarin de verbintenis van oorspronkelijke inheemse flora en fauna met mensen de basis vormt voor een duurzame leefomgeving. In het bijzonder gaat onze aandacht uit naar de flora, oftewel de aanleg, het beheer en het behoud van kruidenrijke vegetaties in het verstedelijkende landschap. Dit is het landschap waar de meeste mensen wonen en waar de menselijke activiteiten de boventoon voeren.
Het boek Planten van hier, is bedoeld voor mensen die de kwaliteit van hun leefomgeving willen aanpakken, maar ook als kennis- en inspiratiebron voor groepen en organisaties op het gebied van natuur, landschap en stedelijke omgeving. Diverse organisaties zijn hier al vele jaren actief mee bezig en willen graag hun kennis en kunde bundelen en praktisch beschikbaar stellen, aan iedereen die hierin is geïnteresseerd en hier ook mee aan de slag wil. De ruim 1.400 soorten oorspronkelijk inheemse (autochtone) planten die in Nederland nu van nature voorkomen, hebben zich kunnen handhaven en verder verspreiden omdat zij zich optimaal aan de hier heersende klimatologische omstandigheden hebben aangepast. Regionale autochtone populaties zijn in feite de basis van de biodiversiteit en de toekomst van deze bijzonder belangrijke flora staat werkelijk op het spel.   Een duurzame leefomgeving heeft een aantoonbaar positief effect op de gezondheid en het welzijn van mensen en is ook in economisch opzicht aantoonbaar van grote betekenis. We zullen een werkelijk halt moeten toeroepen aan de verdere achteruitgang, bedreigingen en vernietiging van onze leefomgeving en zelf een omslag moeten creëren naar een rijke natuur, naar meer diversiteit, naar een grote soortenrijkdom van flora en fauna. Dit zal alleen werkelijkheid kunnen worden, wanneer er een fundamentele omslag in ons bewustzijn over natuur (en landschap) plaatsvindt en we van daaruit concreet handelen. Willen wij voor onszelf een leefbare habitat behouden, dan moeten wij op een fundamenteel andere manier omgaan met onze verbintenis met flora en fauna. "Planten van hier" vertelt dit bijzondere verhaal in uiteenlopende hoofdstukken over diverse toepassingsmogelijkheden van inheemse flora, geschreven door specialisten van organisaties als NL Bloeit! (Henny Ketelaar, Arjan Vernhout en Marieke Ketelaar), Cruydt-Hoeck (Jojanneke Bijkerk en Jasper Helmantel), Heem (Gert-Jan Koopman), Het Levend Archief (Nils van Rooijen en Joop Schaminée), EURECO (Cyril Liebrand), Science4Nature (Gerard Oostermeijer en Sheila Luijten), Vlinderstichting (Kars Veling en Anthonie Stip) en de universiteiten van Wageningen (Arjen de Groot en Jeroen Scheper) en Nijmegen (Radboud). Ook Bert Maes en René van Loon hebben een interessante bijdrage geschreven over de bedreigde inheemse bomen en struiken. Daarnaast zijn in het boek bijdrages opgenomen van Henk Eikholt (Pro Persona), Pieter van Breugel en John Smit (EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden), Bart Willers (Natuur- en Landschapsadvies) en Berco Hoegen (Staatsbosbeheer). Het voorwoord is geschreven door Hennie Roorda, voorzitter van FLORON (Floristisch onderzoek Nederland).

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies

Het nieuwe en rijk geïllustreerde boek 'Planten van hier' (hardcover - A4) wil in woord en beeld (>700 foto's) de verbinding tussen mens en planten laten zien; de lezers laten beseffen dat zij een onlosmakelijk onderdeel van een groter geheel zijn en dat hun handelen invloed heeft op dit grotere geheel, ook in hun directe eigen omgeving. De activiteiten die in dit boek worden beschreven, kennen dan ook een achtergrond waarin de verbintenis van oorspronkelijke inheemse flora en fauna met mensen de basis vormt voor een duurzame leefomgeving. In het bijzonder gaat onze aandacht uit naar de flora, oftewel de aanleg, het beheer en het behoud van kruidenrijke vegetaties in het verstedelijkende landschap. Dit is het landschap waar de meeste mensen wonen en waar de menselijke activiteiten de boventoon voeren.
Het boek Planten van hier, is bedoeld voor mensen die de kwaliteit van hun leefomgeving willen aanpakken, maar ook als kennis- en inspiratiebron voor groepen en organisaties op het gebied van natuur, landschap en stedelijke omgeving. Diverse organisaties zijn hier al vele jaren actief mee bezig en willen graag hun kennis en kunde bundelen en praktisch beschikbaar stellen, aan iedereen die hierin is geïnteresseerd en hier ook mee aan de slag wil. De ruim 1.400 soorten oorspronkelijk inheemse (autochtone) planten die in Nederland nu van nature voorkomen, hebben zich kunnen handhaven en verder verspreiden omdat zij zich optimaal aan de hier heersende klimatologische omstandigheden hebben aangepast. Regionale autochtone populaties zijn in feite de basis van de biodiversiteit en de toekomst van deze bijzonder belangrijke flora staat werkelijk op het spel.   Een duurzame leefomgeving heeft een aantoonbaar positief effect op de gezondheid en het welzijn van mensen en is ook in economisch opzicht aantoonbaar van grote betekenis. We zullen een werkelijk halt moeten toeroepen aan de verdere achteruitgang, bedreigingen en vernietiging van onze leefomgeving en zelf een omslag moeten creëren naar een rijke natuur, naar meer diversiteit, naar een grote soortenrijkdom van flora en fauna. Dit zal alleen werkelijkheid kunnen worden, wanneer er een fundamentele omslag in ons bewustzijn over natuur (en landschap) plaatsvindt en we van daaruit concreet handelen. Willen wij voor onszelf een leefbare habitat behouden, dan moeten wij op een fundamenteel andere manier omgaan met onze verbintenis met flora en fauna. "Planten van hier" vertelt dit bijzondere verhaal in uiteenlopende hoofdstukken over diverse toepassingsmogelijkheden van inheemse flora, geschreven door specialisten van organisaties als NL Bloeit! (Henny Ketelaar, Arjan Vernhout en Marieke Ketelaar), Cruydt-Hoeck (Jojanneke Bijkerk en Jasper Helmantel), Heem (Gert-Jan Koopman), Het Levend Archief (Nils van Rooijen en Joop Schaminée), EURECO (Cyril Liebrand), Science4Nature (Gerard Oostermeijer en Sheila Luijten), Vlinderstichting (Kars Veling en Anthonie Stip) en de universiteiten van Wageningen (Arjen de Groot en Jeroen Scheper) en Nijmegen (Radboud). Ook Bert Maes en René van Loon hebben een interessante bijdrage geschreven over de bedreigde inheemse bomen en struiken. Daarnaast zijn in het boek bijdrages opgenomen van Henk Eikholt (Pro Persona), Pieter van Breugel en John Smit (EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden), Bart Willers (Natuur- en Landschapsadvies) en Berco Hoegen (Staatsbosbeheer). Het voorwoord is geschreven door Hennie Roorda, voorzitter van FLORON (Floristisch onderzoek Nederland).

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies