Alles voor een bloeiend buitengebied

In het buitengebied komen natuur en cultuur samen. In onze visie zijn natuur en voedselproductie geen tegenpolen maar ligt de toekomst van het buitengebied in een fijnmazige vervlechting van natuurlijke processen en voedselproductie waarin ruimte is voor natuur en boer. 

Hier liggen grote uitdagingen waarmee wij samen met u graag aan de slag gaan. Vaak is de oplossing eenvoudiger dan we denken. Steeds weer zien we dat als we de inheemse wilde planten terugbrengen in een gebied dat dan de vogels, vlinders en insecten ook weer terugkomen. 

Nieuw! Gemeentemengsels

Een passend bloemenmengsel voor uw gemeente in Nederland, met karakteristieke gebiedseigen flora en afgestemd op de lokale bodemeigenschappen.

Lees meer

Neem contact op voor uw gebiedseigen gemeentemengsel: [email protected] of 0516 - 44 11 44

Bloemrijke dijken zijn veilige dijken

De vele kilometers dijk die we in Nederland kennen zijn veelal begroeid met gras en worden ook zo beheerd. Toch heeft een diversiteit aan inheemse planten verschillende voordelen. Een bloemrijke dijk erodeert namelijk minder snel. Daarnaast blijft de zode beter op z'n plek door goed maaibeheer. 

Lees meer

Natuurgebied en natuurherstel

Het herintroduceren van plantensoorten die historisch gezien voorkwamen in een (natuur)gebied. En het herstellen van bloemrijkdom in een gebied. 

We raden aan eerst te kijken naar de bestaande vegetatie en plek. Is inzaaien toch noodzakelijk? We komen graag met u in contact voor de mogelijkheden.

Lees meer

De juiste planten op de juiste plek

Wij stellen graag speciaalmengsels voor u samen die zijn afgestemd op uw specifieke wensen en omstandigheden van de in te zaaien locatie. Met name in het buitengebied willen we floravervalsing ten allen tijde voorkomen. We denken graag met u mee in welke soorten geschikt zijn, zodat de kans op succes vergroot wordt.

Lees meer

Vind alles terug in onze catalogus, inclusief handleiding en handige tips


In onze Handleiding & catalogus 2022 vind je ons assortiment inheemse wilde bloemenzaden en mengsels, tips en alle informatie die je nodig hebt om van jouw bloemenweide een succes te maken.


PDF downloaden Bestellen

Onze droom is meer biodiversiteit creëren met bloemrijke vegetaties voor plant, dier en mens

Biodiversiteitsherstel werkt! Steeds weer zien we dat als we planten terugbrengen, dieren vanzelf volgen. Het is opwindend, inspirerend en motiverend om zo steeds meer bij te dragen aan biodiversiteitsherstel.

Tegelijk kunnen we niet zomaar alles overal zaaien en planten. De juiste planten op de juiste plaats, met daaraan gekoppeld het juiste beheer. Dit is essentieel voor ecologisch herstel, in plaats van onbedoelde schade aan te brengen aan onze natuurlijke populaties.


Jojanneke Bijkerk & Jasper Helmantel

Lees meer over ons ›

Samen komen we verder!

We willen bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit en het ecologisch herstel in Nederland. Maar dit kunnen we alleen in samenwerking met anderen. Daarom werken we continue samen met partners om natuurlijke bloemenweides te verwezenlijken.

Lees meer over partners ›