DBK Dijken Basis Kruiden

DBK Dijken Basis Kruiden

Beschikbaar als:
D31BEF84-4FA0-4DB9-9E86-1E1CB1BA77E8 Hoeveel m2 kan ik hiermee zaaien?
Option image Losse grammen
€ 0,94 incl BTW
Voorraad
incl BTW

Bloemrijke dijken zijn sterke dijken. Kruidenrijke vegetatie is niet alleen van belang voor de biodiversiteit van het landelijk gebied, maar draagt bovendien bij aan de stevigheid van een dijklichaam doordat ze doorgaans veel dieper wortelen dan grassen. Voor biodiverse en stevige, droogteresistente dijken zaai je dus het beste ook kruiden op een dijk. Vanwege toepassing in het buitengebied, is het extra van belang om hiervoor autochtone zaden te gebruiken.

Dit dijkenmengsel is tot stand gekomen in samenwerking met EurECO Ecologisch Onderzoek en Advies en bevat algemeen voorkomende kruiden die van nature veel op dijken voorkomen. Het is geschikt voor alle grondsoorten, maar indien gewenst kan het worden verfijnd op basis van regio van toepassing en plaatselijke bodemeigenschappen.

Cruydt-Hoeck is actief betrokken bij de Handreiking grasbekleding, waar je uitgebreid advies vindt over aanleg en beheer van de dijken van de toekomst. Lees meer.   

Minimale afname is 1 kilo (1000 gram)

Zaaidichtheid

1-1,5 g/m2 of 0,1-0,15 kg/are 

Zaai-instructie

Zaai voor een bloemrijk resultaat zo min mogelijk grassen mee als de veiligheid toelaat. Zaai bijvoorbeeld op hoger gelegen delen of andere plekken waar dat mogelijk is, stroken van puur kruiden, die zich vandaaruit uit kunnen zaaien. Wil je wel grassen meezaaien? Informeer dan naar ons "Dijken Basis Gras" mengsel. Mail naar [email protected] of bel met 0516 44 11 44

Beheer

Afhankelijk van de voedselrijkdom van de bodem een- tot tweemaal per jaar gefaseerd maaien en het maaisel afvoeren.


Achillea millefolium - Duizendblad

Centaurea jacea - Knoopkruid

Crepis biennis - Groot streepzaad

Crepis capillaris - Klein streepzaad

Daucus carota - Peen

Galium mollugo subsp. erectum - Glad walstro

Heracleum sphondylium subsp. sphondylium - Gewone berenklauw

Lathyrus pratensis - Veldlathyrus

Leucanthemum vulgare - Gewone margriet

Lotus corniculatus var. corniculatus - Gewone rolklaver

Medicago lupulina - Hopklaver

Pastinaca sativa subsp. sativa - Pastinaak

Plantago lanceolata - Smalle weegbree

Prunella vulgaris - Gewone brunel

Ranunculus acris - Scherpe boterbloem

Rumex acetosa - Veldzuring

Scorzoneroides autumnalis - Vertakte leeuwentand

Tragopogon pratensis subsp. pratensis - Gele morgenster

Trifolium pratense - Rode klaver

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs

Vicia cracca Vogelwikke

Vicia sativa subsp. angustifolia Smalle wikke

Specificaties

Bloeimaanden: mei, juni, juli, augustus, september, oktober
Bloeitijd beginmaand: mei
Bloeitijd eindmaand: september
Grondsoort: klei, leem, leemhoudend zand, zand, zandige klei
Grondvoorkeur: Algemene gemiddelde grond, Kalkrijke grond
Hoogte tot: 100
Inheems/uitheems: Inheems mengsel
Licht: zonnige plek
Mengseltype: Mengsels voor bloemrijk grasland
Vocht: droog
Voedselrijkdom: niet te arme grond, voedselrijke grond

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies

Bloemrijke dijken zijn sterke dijken. Kruidenrijke vegetatie is niet alleen van belang voor de biodiversiteit van het landelijk gebied, maar draagt bovendien bij aan de stevigheid van een dijklichaam doordat ze doorgaans veel dieper wortelen dan grassen. Voor biodiverse en stevige, droogteresistente dijken zaai je dus het beste ook kruiden op een dijk. Vanwege toepassing in het buitengebied, is het extra van belang om hiervoor autochtone zaden te gebruiken.

Dit dijkenmengsel is tot stand gekomen in samenwerking met EurECO Ecologisch Onderzoek en Advies en bevat algemeen voorkomende kruiden die van nature veel op dijken voorkomen. Het is geschikt voor alle grondsoorten, maar indien gewenst kan het worden verfijnd op basis van regio van toepassing en plaatselijke bodemeigenschappen.

Cruydt-Hoeck is actief betrokken bij de Handreiking grasbekleding, waar je uitgebreid advies vindt over aanleg en beheer van de dijken van de toekomst. Lees meer.   

Minimale afname is 1 kilo (1000 gram)

Zaaidichtheid

1-1,5 g/m2 of 0,1-0,15 kg/are 

Zaai-instructie

Zaai voor een bloemrijk resultaat zo min mogelijk grassen mee als de veiligheid toelaat. Zaai bijvoorbeeld op hoger gelegen delen of andere plekken waar dat mogelijk is, stroken van puur kruiden, die zich vandaaruit uit kunnen zaaien. Wil je wel grassen meezaaien? Informeer dan naar ons "Dijken Basis Gras" mengsel. Mail naar [email protected] of bel met 0516 44 11 44

Beheer

Afhankelijk van de voedselrijkdom van de bodem een- tot tweemaal per jaar gefaseerd maaien en het maaisel afvoeren.


Achillea millefolium - Duizendblad

Centaurea jacea - Knoopkruid

Crepis biennis - Groot streepzaad

Crepis capillaris - Klein streepzaad

Daucus carota - Peen

Galium mollugo subsp. erectum - Glad walstro

Heracleum sphondylium subsp. sphondylium - Gewone berenklauw

Lathyrus pratensis - Veldlathyrus

Leucanthemum vulgare - Gewone margriet

Lotus corniculatus var. corniculatus - Gewone rolklaver

Medicago lupulina - Hopklaver

Pastinaca sativa subsp. sativa - Pastinaak

Plantago lanceolata - Smalle weegbree

Prunella vulgaris - Gewone brunel

Ranunculus acris - Scherpe boterbloem

Rumex acetosa - Veldzuring

Scorzoneroides autumnalis - Vertakte leeuwentand

Tragopogon pratensis subsp. pratensis - Gele morgenster

Trifolium pratense - Rode klaver

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs

Vicia cracca Vogelwikke

Vicia sativa subsp. angustifolia Smalle wikke

Specificaties

Bloeimaanden: mei, juni, juli, augustus, september, oktober
Bloeitijd beginmaand: mei
Bloeitijd eindmaand: september
Grondsoort: klei, leem, leemhoudend zand, zand, zandige klei
Grondvoorkeur: Algemene gemiddelde grond, Kalkrijke grond
Hoogte tot: 100
Inheems/uitheems: Inheems mengsel
Licht: zonnige plek
Mengseltype: Mengsels voor bloemrijk grasland
Vocht: droog
Voedselrijkdom: niet te arme grond, voedselrijke grond

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies