DBK Dijken Basis Kruiden

DBK Dijken Basis Kruiden

Option image
Losse grammen
€ 0,9851 incl.BTW
Op voorraad
500-249 gram € 0,9851 incl.BTW
500-499 gram € 0,8489 incl.BTW
500-4999 gram € 0,6356 incl.BTW
5000-9999 gram € 0,6038 incl.BTW
10000-19999 gram € 0,5720 incl.BTW
>20000 gram € 0,5403 incl.BTW
incl.BTW

Bloemrijke dijken zijn minstens zo sterk als grasdijken, blijkt uit het onderzoek ‘Future Dikes’ van de Radboud Universiteit in Nijmegen (link). Dat is goed nieuws voor de biodiversiteit in het landelijk gebied! Er staat voor 2000 km aan dijkversterkingen op stapel. Als we die dijken eens in plaats van met een standaard grasmengsel met inheemse kruiden zouden inzaaien, dan creëren we een omvangrijk leefgebied voor insecten en andere dieren. Kruiden blijken bovendien in vergelijking met de meeste grassen beter bestand tegen lange periodes van droogte, omdat ze veel dieper wortelen. Vanwege toepassing in het buitengebied, is het extra van belang om hiervoor autochtone zaden te gebruiken.

Het mengsel Dijken Basis Kruiden is tot stand gekomen in samenwerking met EurECO Ecologisch Onderzoek en Advies en bevat algemeen voorkomende kruiden die van nature veel op dijken voorkomen. Het is geschikt voor toepassing in heel Nederland, maar indien gewenst kan het worden verfijnd op basis van regio van toepassing en plaatselijke bodemeigenschappen.

Het mengsel kan worden gecombineerd met het mengsel Dijken Basis Gras voor een snelle vastlegging van het dijklichaam. Cruydt-Hoeck is actief betrokken bij de Handreiking grasbekleding, waar je uitgebreid advies vindt over aanleg en beheer van de dijken van de toekomst. Lees meer.

Minimale afname is 500 gram.

Grondsoort

Voor een grote diversiteit aan kruiden gebruik je niet te zware grond. De kruiden zorgen mede voor de stevigheid. Ga uit van een lutumgehalte van maximaal 12-25% en een gehalte organische stof van 3-7%.

Zaaidichtheid

1-1,5 g/m2 of 100-150 g/are; maar minder in combinatie met Dijken Basis Gras kan ook.

Zaai-instructie

Zaai voor een grote diversiteit aan kruiden zo min mogelijk grassen mee als de veiligheid toelaat. Zaai bijvoorbeeld op de ‘kruin’ van de dijk of binnendijks stroken van puur kruiden, die zich vandaaruit uit kunnen zaaien. Wil je wel grassen meezaaien? Zie ons mengsel Dijken Basis Gras of neem contact met ons op.

Beheer

Afhankelijk van de voedselrijkdom van de bodem een- tot tweemaal per jaar gefaseerd maaien en het maaisel afvoeren.

Specificaties

Bloeimaanden: mei, juni, juli, augustus, september, oktober
Bloeitijd beginmaand: mei
Bloeitijd eindmaand: september
Grondsoort: klei, leem, leemhoudend zand, zand, zandige klei
Grondvoorkeur: Algemene gemiddelde grond, Kalkrijke grond
Hoogte tot: 100
Inheems/uitheems: Inheems mengsel
Licht: zonnige plek
Mengseltype: Mengsels voor bloemrijk grasland
Vocht: droog
Voedselrijkdom: niet te arme grond, voedselrijke grond

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies

Via onderstaande links kunt u het productblad van dit zadenmengsel bestellen.

Specificatieteksten en infobladen (download)

Bloemrijke dijken zijn minstens zo sterk als grasdijken, blijkt uit het onderzoek ‘Future Dikes’ van de Radboud Universiteit in Nijmegen (link). Dat is goed nieuws voor de biodiversiteit in het landelijk gebied! Er staat voor 2000 km aan dijkversterkingen op stapel. Als we die dijken eens in plaats van met een standaard grasmengsel met inheemse kruiden zouden inzaaien, dan creëren we een omvangrijk leefgebied voor insecten en andere dieren. Kruiden blijken bovendien in vergelijking met de meeste grassen beter bestand tegen lange periodes van droogte, omdat ze veel dieper wortelen. Vanwege toepassing in het buitengebied, is het extra van belang om hiervoor autochtone zaden te gebruiken.

Het mengsel Dijken Basis Kruiden is tot stand gekomen in samenwerking met EurECO Ecologisch Onderzoek en Advies en bevat algemeen voorkomende kruiden die van nature veel op dijken voorkomen. Het is geschikt voor toepassing in heel Nederland, maar indien gewenst kan het worden verfijnd op basis van regio van toepassing en plaatselijke bodemeigenschappen.

Het mengsel kan worden gecombineerd met het mengsel Dijken Basis Gras voor een snelle vastlegging van het dijklichaam. Cruydt-Hoeck is actief betrokken bij de Handreiking grasbekleding, waar je uitgebreid advies vindt over aanleg en beheer van de dijken van de toekomst. Lees meer.

Minimale afname is 500 gram.

Grondsoort

Voor een grote diversiteit aan kruiden gebruik je niet te zware grond. De kruiden zorgen mede voor de stevigheid. Ga uit van een lutumgehalte van maximaal 12-25% en een gehalte organische stof van 3-7%.

Zaaidichtheid

1-1,5 g/m2 of 100-150 g/are; maar minder in combinatie met Dijken Basis Gras kan ook.

Zaai-instructie

Zaai voor een grote diversiteit aan kruiden zo min mogelijk grassen mee als de veiligheid toelaat. Zaai bijvoorbeeld op de ‘kruin’ van de dijk of binnendijks stroken van puur kruiden, die zich vandaaruit uit kunnen zaaien. Wil je wel grassen meezaaien? Zie ons mengsel Dijken Basis Gras of neem contact met ons op.

Beheer

Afhankelijk van de voedselrijkdom van de bodem een- tot tweemaal per jaar gefaseerd maaien en het maaisel afvoeren.

Specificaties

Bloeimaanden: mei, juni, juli, augustus, september, oktober
Bloeitijd beginmaand: mei
Bloeitijd eindmaand: september
Grondsoort: klei, leem, leemhoudend zand, zand, zandige klei
Grondvoorkeur: Algemene gemiddelde grond, Kalkrijke grond
Hoogte tot: 100
Inheems/uitheems: Inheems mengsel
Licht: zonnige plek
Mengseltype: Mengsels voor bloemrijk grasland
Vocht: droog
Voedselrijkdom: niet te arme grond, voedselrijke grond

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies

Via onderstaande links kunt u het productblad van dit zadenmengsel bestellen.

Specificatieteksten en infobladen (download)