G3 Bloemrijk grasland - natte grond

G3 Bloemrijk grasland - natte grond

Aantal: Beschikbaar als:
Option image
Losse grammen
€ 1,0600 incl.BTW
Op voorraad
100-249 gram € 1,0600 incl.BTW
250-499 gram € 0,9100 incl.BTW
500-4999 gram € 0,6700 incl.BTW
5000-9999 gram € 0,6400 incl.BTW
10000-19999 gram € 0,6100 incl.BTW
>20000 gram € 0,5800 incl.BTW
Option image
25 gram voor 15-25 m²
€ 35,19 incl.BTW
Op voorraad
incl.BTW

In een "zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien.   Wilt u een groter oppervlak, vanaf 100 m², inzaaien? Kies dan voor losse grammen. Gemiddeld 1 gram bloemenweidemengsel per vierkante meter. Dus 500 gram voor 500 m² bloemenweide en 1000 gram voor 1000 m² bloemenweide.

Bloemenmengsel voor bloemrijk grasland op jaarrond natte tot vochtige percelen en oevervegetaties die jaarrond nat tot vochtig zijn. Dit mengsel heeft een ingetogen karakter. Door goed beheer kan er zich een duurzame natuurlijke middelhoge vegetatie ontwikkelen. Een bloemrijk resultaat kunt u vanaf het tweede of derde jaar verwachten. 

Maaibeheer: Jaarlijks 1 keer maaien in de nazomer of herfst. Het maaisel afvoeren.

Let op: dit mengsel is niet geschikt voor steile slootkanten, maar voor licht hellende oevers. 

Zaaidichtheid 
Gemiddeld 1 gram per m2. Maximaal 1,5 - 2 gram per m2 voor een bloemrijk resultaat / publieksfunctie. 

Zaai-instructie 
Zaaien: Bij voorkeur in de nazomer (half augustus - oktober). 

Minimum aantal geleverde soorten: 20 

Bij G3 geen akkerbloemen mee zaaien. Voor een vrij snel kleurig effect bevat het mengsel Echte koekoeksbloem, Wilde ber-
tram en Moerasrolklaver. Rietorchis en Moeraswespenorchis en ook Gewone dotterbloem zijn bijzonder lastige kiemers. De uitgangssituatie dient voor deze soorten precies goed te zijn en het zaad bij voorkeur zéér vers. Het mengsel biedt een bloemrijk resultaat op de gradiënt van vochtig naar nat. In de relatief droge zone van de (hoge) oever of waterrijke omgeving kunnen Gewone veldbies, Brunel, Wilde bertram of Valeriaan zich ont- wikkelen, terwijl op de eigenlijke oever of drassige omgeving tot in het water respectievelijk Rietorchis, Kattenstaart, Grote wederik, Poelruit en Watermunt kunnen voorkomen. 
 


Specificaties

Bloeimaanden: april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober
Geschikt voor: EPR Eikenprocessierups mengsels
Grondsoort: klei, leem, leemhoudend zand, veen, zand, zandige klei, zandig veen
Grondvoorkeur: Algemene gemiddelde grond, Lichte grond, Zware grond
Hoogte tot: 180
Hoogte van: 15
Inheems/uitheems: Inheems in Nederland, Inheems mengsel
Levensduur: Tweejarige plant, Vaste plant
Licht: zonnige plek
Mengseltype: Mengsels voor bloemrijk grasland
Natuurlijke groeiplaatsen: Grasland, Moeras, Oever
Vocht: nat, vochtig
Voedselrijkdom: arme grond, voedselrijke grond

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies

Zaaitijd: Jaarrond, maar bij voorkeur in de nazomer of in het voorjaar.

Zaaidichtheid van het mengsel: Gemiddeld 1 gram per m2. Maximaal 1,5 - 2 gram per m2 voor een bloemrijk resultaat / publieksfunctie.
Via onderstaande links kunt u een aantal documenten downloaden die uitgebreide informatie bieden over dit mengsel. Zo vindt u onder andere aanwijzingen voor de aanleg en bestekteksten. Mocht u toch nog aanvullende vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.
Klik op de afbeelding of naam voor meer informatie
Gewone engelwortel - Angelica sylvestris
Gewoon barbarakruid - Barbarea vulgaris
Gewone dotterbloem - Caltha palustris subsp. palustris
Pinksterbloem - Cardamine pratensis
Kale jonker - Cirsium palustre
Rietorchis - Dactylorhiza praetermissa
Moeraswespenorchis - Epipactis palustris
Koninginnekruid - Eupatorium cannabinum
Moerasspirea - Filipendula ulmaria
Kantig hertshooi - Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum
Gevleugeld hertshooi - Hypericum tetrapterum
Gele lis - Iris pseudacorus
Moerasrolklaver - Lotus pedunculatus
Gewone veldbies - Luzula campestris
Wolfspoot - Lycopus europaeus
Grote wederik - Lysimachia vulgaris
Grote kattenstaart - Lythrum salicaria
Watermunt - Mentha aquatica
Gewone brunel - Prunella vulgaris
Heelblaadjes - Pulicaria dysenterica
Scherpe boterbloem - Ranunculus acris
Grote ratelaar - Rhinanthus angustifolius
Kleine ratelaar - Rhinanthus minor -
Echte koekoeksbloem - Silene flos-cuculi
Poelruit - Thalictrum flavum
Echte valeriaan - Valeriana officinalis

In een "zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien.   Wilt u een groter oppervlak, vanaf 100 m², inzaaien? Kies dan voor losse grammen. Gemiddeld 1 gram bloemenweidemengsel per vierkante meter. Dus 500 gram voor 500 m² bloemenweide en 1000 gram voor 1000 m² bloemenweide.

Bloemenmengsel voor bloemrijk grasland op jaarrond natte tot vochtige percelen en oevervegetaties die jaarrond nat tot vochtig zijn. Dit mengsel heeft een ingetogen karakter. Door goed beheer kan er zich een duurzame natuurlijke middelhoge vegetatie ontwikkelen. Een bloemrijk resultaat kunt u vanaf het tweede of derde jaar verwachten. 

Maaibeheer: Jaarlijks 1 keer maaien in de nazomer of herfst. Het maaisel afvoeren.

Let op: dit mengsel is niet geschikt voor steile slootkanten, maar voor licht hellende oevers. 

Zaaidichtheid 
Gemiddeld 1 gram per m2. Maximaal 1,5 - 2 gram per m2 voor een bloemrijk resultaat / publieksfunctie. 

Zaai-instructie 
Zaaien: Bij voorkeur in de nazomer (half augustus - oktober). 

Minimum aantal geleverde soorten: 20 

Bij G3 geen akkerbloemen mee zaaien. Voor een vrij snel kleurig effect bevat het mengsel Echte koekoeksbloem, Wilde ber-
tram en Moerasrolklaver. Rietorchis en Moeraswespenorchis en ook Gewone dotterbloem zijn bijzonder lastige kiemers. De uitgangssituatie dient voor deze soorten precies goed te zijn en het zaad bij voorkeur zéér vers. Het mengsel biedt een bloemrijk resultaat op de gradiënt van vochtig naar nat. In de relatief droge zone van de (hoge) oever of waterrijke omgeving kunnen Gewone veldbies, Brunel, Wilde bertram of Valeriaan zich ont- wikkelen, terwijl op de eigenlijke oever of drassige omgeving tot in het water respectievelijk Rietorchis, Kattenstaart, Grote wederik, Poelruit en Watermunt kunnen voorkomen. 
 


Specificaties

Bloeimaanden: april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober
Geschikt voor: EPR Eikenprocessierups mengsels
Grondsoort: klei, leem, leemhoudend zand, veen, zand, zandige klei, zandig veen
Grondvoorkeur: Algemene gemiddelde grond, Lichte grond, Zware grond
Hoogte tot: 180
Hoogte van: 15
Inheems/uitheems: Inheems in Nederland, Inheems mengsel
Levensduur: Tweejarige plant, Vaste plant
Licht: zonnige plek
Mengseltype: Mengsels voor bloemrijk grasland
Natuurlijke groeiplaatsen: Grasland, Moeras, Oever
Vocht: nat, vochtig
Voedselrijkdom: arme grond, voedselrijke grond

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies

Zaaitijd: Jaarrond, maar bij voorkeur in de nazomer of in het voorjaar.

Zaaidichtheid van het mengsel: Gemiddeld 1 gram per m2. Maximaal 1,5 - 2 gram per m2 voor een bloemrijk resultaat / publieksfunctie.
Via onderstaande links kunt u een aantal documenten downloaden die uitgebreide informatie bieden over dit mengsel. Zo vindt u onder andere aanwijzingen voor de aanleg en bestekteksten. Mocht u toch nog aanvullende vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.
Klik op de afbeelding of naam voor meer informatie
Gewone engelwortel - Angelica sylvestris
Gewoon barbarakruid - Barbarea vulgaris
Gewone dotterbloem - Caltha palustris subsp. palustris
Pinksterbloem - Cardamine pratensis
Kale jonker - Cirsium palustre
Rietorchis - Dactylorhiza praetermissa
Moeraswespenorchis - Epipactis palustris
Koninginnekruid - Eupatorium cannabinum
Moerasspirea - Filipendula ulmaria
Kantig hertshooi - Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum
Gevleugeld hertshooi - Hypericum tetrapterum
Gele lis - Iris pseudacorus
Moerasrolklaver - Lotus pedunculatus
Gewone veldbies - Luzula campestris
Wolfspoot - Lycopus europaeus
Grote wederik - Lysimachia vulgaris
Grote kattenstaart - Lythrum salicaria
Watermunt - Mentha aquatica
Gewone brunel - Prunella vulgaris
Heelblaadjes - Pulicaria dysenterica
Scherpe boterbloem - Ranunculus acris
Grote ratelaar - Rhinanthus angustifolius
Kleine ratelaar - Rhinanthus minor -
Echte koekoeksbloem - Silene flos-cuculi
Poelruit - Thalictrum flavum
Echte valeriaan - Valeriana officinalis