FB1 Bestuivers in de (fruit)boomgaard

FB1 Bestuivers in de (fruit)boomgaard

Beschikbaar als:
D31BEF84-4FA0-4DB9-9E86-1E1CB1BA77E8 Hoeveel m2 kan ik hiermee zaaien?
Option image Losse grammen
€ 0,69 incl BTW
Voorraad
Option image Zakje voor 15-25M2
€ 22,95 incl BTW
Voorraad
incl BTW

Uit onderzoek blijkt dat wilde bestuivers zeker zo belangrijk zijn voor de bestuiving van ons fruit als honingbijen. Hommels en andere wilde bijen bestuiven een bloem weer net op een andere manier dan een honingbij en dragen daarmee bij aan mooier fruit en een grotere opbrengst.

Een belangrijke wilde bestuiver in boomgaarden is de Rosse metselbij. Deze bij vliegt in het vroege voorjaar als de fruitbomen bloeien, en bezoekt behalve fruitbomen vroegbloeiende kruiden zoals Paardenbloem, Pinksterbloem en Paarse dovenetel. Maai de paardenbloemen die spontaan opkomen dus niet af! Met name voor hommels is het belangrijk om jaarrond een groot nectaraanbod te hebben, en dus niet alleen tijdens de bloei van de fruitbomen in het vroege voorjaar. Daar voorziet dit mengsel in. Denk ook eens aan het aanplanten van vroegbloeiende struiken zoals wilgen of (in tuinen) toepassing van vroegbloeiende bolgewassen als Blauw druifje, Vingerhelmbloem en Boerenkrokus.

Meer weten over wilde bestuivers in de boomgaard?Lees meer

Zaaidichtheid: 1-1,5 g/m2

Zaai-instructie

Zaai in zonnige stroken tussen of langs de bomenrijen, tussen de rijpaden of op overhoekjes. Niet direct onder de fruitbomen zaaien.

Beheer

Op kleigronden is tweemaal per jaar gefaseerd maaien met afvoeren van het maaisel aan te bevelen. Zorg ervoor dat er altijd 15-30% van de vegetatie gespaard blijft, zodat bestuivers altijd voldoende voedsel en beschutting vinden.

Let op! De akkerbloemen in dit mengsel zullen bij tweemaal per jaar maaien geleidelijk verdwijnen.

Deze soorten zitten in het mengsel

Achillea millefolium - Duizendblad

Anthriscus sylvestris - Fluitenkruid

Barbarea vulgaris - Gewoon barbarakruid

Cardamine pratensis - Pinksterbloem

Centaurea cyanus - Korenbloem

Centaurea jacea - Knoopkruid

Cichorium intybus - Wilde cichorei

Crepis capillaris - Klein streepzaad

Daucus carota - Peen

Galium mollugo subsp. erectum - Glad walstro

Lamium purpureum - Paarse dovenetel

Leucanthemum vulgare - Gewone margriet

Matricaria chamomilla - Echte kamille

Papaver rhoeas - Grote klaproos

Pastinaca sativa subsp. sativa - Pastinaak

Plantago lanceolata - Smalle weegbree

Prunella vulgaris - Gewone brunel

Ranunculus acris - Scherpe boterbloem

Scorzoneroides autumnalis - Vertakte leeuwentand

Scrophularia nodosa - Knopig helmkruid

Silene dioica - Dagkoekoeksbloem

Silene latifolia subsp. alba - Avondkoekoeksbloem

Tanacetum vulgare - Boerenwormkruid

Taraxacum officinale - Paardenbloem

Tragopogon pratensis subsp. pratensis - Gele morgenster

Trifolium pratense - Rode klaver

Trifolium repens FG - Witte klaver

Tripleurospermum maritimum - Reukeloze kamille

Vicia cracca - Vogelwikke

Specificaties

Bloeimaanden: maart, april, mei, juni, juli, augustus, september
Bloeitijd beginmaand: maart
Bloeitijd eindmaand: september
Geschikt voor: Bloemenweides en Boomgaarden
Grondsoort: klei, leem, zandige klei
Grondvoorkeur: Algemene gemiddelde grond, Kalkrijke grond
Hoogte tot: 80
Inheems/uitheems: Inheems mengsel
Licht: halfschaduw, zonnige plek
Mengseltype: Mengsels voor bloemrijk grasland
Vocht: droog, vochtig
Voedselrijkdom: niet te arme grond, voedselrijke grond

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies

Uit onderzoek blijkt dat wilde bestuivers zeker zo belangrijk zijn voor de bestuiving van ons fruit als honingbijen. Hommels en andere wilde bijen bestuiven een bloem weer net op een andere manier dan een honingbij en dragen daarmee bij aan mooier fruit en een grotere opbrengst.

Een belangrijke wilde bestuiver in boomgaarden is de Rosse metselbij. Deze bij vliegt in het vroege voorjaar als de fruitbomen bloeien, en bezoekt behalve fruitbomen vroegbloeiende kruiden zoals Paardenbloem, Pinksterbloem en Paarse dovenetel. Maai de paardenbloemen die spontaan opkomen dus niet af! Met name voor hommels is het belangrijk om jaarrond een groot nectaraanbod te hebben, en dus niet alleen tijdens de bloei van de fruitbomen in het vroege voorjaar. Daar voorziet dit mengsel in. Denk ook eens aan het aanplanten van vroegbloeiende struiken zoals wilgen of (in tuinen) toepassing van vroegbloeiende bolgewassen als Blauw druifje, Vingerhelmbloem en Boerenkrokus.

Meer weten over wilde bestuivers in de boomgaard?Lees meer

Zaaidichtheid: 1-1,5 g/m2

Zaai-instructie

Zaai in zonnige stroken tussen of langs de bomenrijen, tussen de rijpaden of op overhoekjes. Niet direct onder de fruitbomen zaaien.

Beheer

Op kleigronden is tweemaal per jaar gefaseerd maaien met afvoeren van het maaisel aan te bevelen. Zorg ervoor dat er altijd 15-30% van de vegetatie gespaard blijft, zodat bestuivers altijd voldoende voedsel en beschutting vinden.

Let op! De akkerbloemen in dit mengsel zullen bij tweemaal per jaar maaien geleidelijk verdwijnen.

Deze soorten zitten in het mengsel

Achillea millefolium - Duizendblad

Anthriscus sylvestris - Fluitenkruid

Barbarea vulgaris - Gewoon barbarakruid

Cardamine pratensis - Pinksterbloem

Centaurea cyanus - Korenbloem

Centaurea jacea - Knoopkruid

Cichorium intybus - Wilde cichorei

Crepis capillaris - Klein streepzaad

Daucus carota - Peen

Galium mollugo subsp. erectum - Glad walstro

Lamium purpureum - Paarse dovenetel

Leucanthemum vulgare - Gewone margriet

Matricaria chamomilla - Echte kamille

Papaver rhoeas - Grote klaproos

Pastinaca sativa subsp. sativa - Pastinaak

Plantago lanceolata - Smalle weegbree

Prunella vulgaris - Gewone brunel

Ranunculus acris - Scherpe boterbloem

Scorzoneroides autumnalis - Vertakte leeuwentand

Scrophularia nodosa - Knopig helmkruid

Silene dioica - Dagkoekoeksbloem

Silene latifolia subsp. alba - Avondkoekoeksbloem

Tanacetum vulgare - Boerenwormkruid

Taraxacum officinale - Paardenbloem

Tragopogon pratensis subsp. pratensis - Gele morgenster

Trifolium pratense - Rode klaver

Trifolium repens FG - Witte klaver

Tripleurospermum maritimum - Reukeloze kamille

Vicia cracca - Vogelwikke

Specificaties

Bloeimaanden: maart, april, mei, juni, juli, augustus, september
Bloeitijd beginmaand: maart
Bloeitijd eindmaand: september
Geschikt voor: Bloemenweides en Boomgaarden
Grondsoort: klei, leem, zandige klei
Grondvoorkeur: Algemene gemiddelde grond, Kalkrijke grond
Hoogte tot: 80
Inheems/uitheems: Inheems mengsel
Licht: halfschaduw, zonnige plek
Mengseltype: Mengsels voor bloemrijk grasland
Vocht: droog, vochtig
Voedselrijkdom: niet te arme grond, voedselrijke grond

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies