FB1 Bestuivers in de (fruit)boomgaard

FB1 Bestuivers in de (fruit)boomgaard

Option image
Losse grammen
€ 0,7231 incl.BTW
Op voorraad
100-249 gram € 0,7231 incl.BTW
250-499 gram € 0,6183 incl.BTW
500-4999 gram € 0,4716 incl.BTW
5000-9999 gram € 0,4402 incl.BTW
10000-19999 gram € 0,4192 incl.BTW
>20000 gram € 0,3982 incl.BTW
Option image
25 gram voor 15-25 m²
€ 24,05 incl.BTW
Op voorraad
incl.BTW

Uit onderzoek blijkt dat wilde bestuivers zeker zo belangrijk zijn voor de bestuiving van ons fruit als honingbijen. Hommels en andere wilde bijen bestuiven een bloem weer net op een andere manier dan een honingbij en dragen daarmee bij aan mooier fruit en een grotere opbrengst.

Een belangrijke wilde bestuiver in boomgaarden is de Rosse metselbij. Deze bij vliegt in het vroege voorjaar als de fruitbomen bloeien, en bezoekt behalve fruitbomen vroegbloeiende kruiden zoals Paardenbloem, Pinksterbloem en Paarse dovenetel. Maai de paardenbloemen die spontaan opkomen dus niet af! Met name voor hommels is het belangrijk om jaarrond een groot nectaraanbod te hebben, en dus niet alleen tijdens de bloei van de fruitbomen in het vroege voorjaar. Daar voorziet dit mengsel in. Denk ook eens aan het aanplanten van vroegbloeiende struiken zoals wilgen of (in tuinen) toepassing van vroegbloeiende bolgewassen als Blauw druifje, Vingerhelmbloem en Boerenkrokus.

Meer weten over wilde bestuivers in de boomgaard?Lees meer

Zaaidichtheid: 1-1,5 g/m2

Zaai-instructie

Zaai in zonnige stroken tussen of langs de bomenrijen, tussen de rijpaden of op overhoekjes. Niet direct onder de fruitbomen zaaien.

Beheer

Op kleigronden is tweemaal per jaar gefaseerd maaien met afvoeren van het maaisel aan te bevelen. Zorg ervoor dat er altijd 15-30% van de vegetatie gespaard blijft, zodat bestuivers altijd voldoende voedsel en beschutting vinden.

Let op! De akkerbloemen in dit mengsel zullen bij tweemaal per jaar maaien geleidelijk verdwijnen.

Specificaties

Bloeimaanden: maart, april, mei, juni, juli, augustus, september
Bloeitijd beginmaand: maart
Bloeitijd eindmaand: september
Geschikt voor: Bloemenweides en Boomgaarden
Grondsoort: klei, leem, zandige klei
Grondvoorkeur: Algemene gemiddelde grond, Kalkrijke grond
Hoogte tot: 80
Inheems/uitheems: Inheems mengsel
Licht: halfschaduw, zonnige plek
Mengseltype: Mengsels voor bloemrijk grasland
Vocht: droog, vochtig
Voedselrijkdom: niet te arme grond, voedselrijke grond

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies

Uit onderzoek blijkt dat wilde bestuivers zeker zo belangrijk zijn voor de bestuiving van ons fruit als honingbijen. Hommels en andere wilde bijen bestuiven een bloem weer net op een andere manier dan een honingbij en dragen daarmee bij aan mooier fruit en een grotere opbrengst.

Een belangrijke wilde bestuiver in boomgaarden is de Rosse metselbij. Deze bij vliegt in het vroege voorjaar als de fruitbomen bloeien, en bezoekt behalve fruitbomen vroegbloeiende kruiden zoals Paardenbloem, Pinksterbloem en Paarse dovenetel. Maai de paardenbloemen die spontaan opkomen dus niet af! Met name voor hommels is het belangrijk om jaarrond een groot nectaraanbod te hebben, en dus niet alleen tijdens de bloei van de fruitbomen in het vroege voorjaar. Daar voorziet dit mengsel in. Denk ook eens aan het aanplanten van vroegbloeiende struiken zoals wilgen of (in tuinen) toepassing van vroegbloeiende bolgewassen als Blauw druifje, Vingerhelmbloem en Boerenkrokus.

Meer weten over wilde bestuivers in de boomgaard?Lees meer

Zaaidichtheid: 1-1,5 g/m2

Zaai-instructie

Zaai in zonnige stroken tussen of langs de bomenrijen, tussen de rijpaden of op overhoekjes. Niet direct onder de fruitbomen zaaien.

Beheer

Op kleigronden is tweemaal per jaar gefaseerd maaien met afvoeren van het maaisel aan te bevelen. Zorg ervoor dat er altijd 15-30% van de vegetatie gespaard blijft, zodat bestuivers altijd voldoende voedsel en beschutting vinden.

Let op! De akkerbloemen in dit mengsel zullen bij tweemaal per jaar maaien geleidelijk verdwijnen.

Specificaties

Bloeimaanden: maart, april, mei, juni, juli, augustus, september
Bloeitijd beginmaand: maart
Bloeitijd eindmaand: september
Geschikt voor: Bloemenweides en Boomgaarden
Grondsoort: klei, leem, zandige klei
Grondvoorkeur: Algemene gemiddelde grond, Kalkrijke grond
Hoogte tot: 80
Inheems/uitheems: Inheems mengsel
Licht: halfschaduw, zonnige plek
Mengseltype: Mengsels voor bloemrijk grasland
Vocht: droog, vochtig
Voedselrijkdom: niet te arme grond, voedselrijke grond

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies