Het belang van beheer

Een bloemrijk hooiland, dat we met onze meerjarige mengsels nastreven, is onderdeel van ons eeuwenoude cultuurlandschap en is dus door de mens gecreëerd. Zonder het te weten, hebben de boeren van toen bijzondere vegetaties laten ontstaan. Juist de kleinschalige manier van werken zorgde ervoor dat ook veel wilde dieren zich hier thuis voelden. Deze waardevolle vegetaties zijn in de vorige eeuw grotendeels verloren gegaan door schaalvergroting, ontwatering en overbemesting. Op een voedselrijke bodem groeien met name grassen sneller en zij verdringen de bloemplanten. Als gevolg hiervan zijn veel wilde planten en de bijbehorende insecten, vogels en andere dieren zeldzaam geworden of zelfs uit ons land verdwenen.

Door op het juiste moment de juiste stukken bloemenweide te maaien én te laten staan, creëer je een fijne plek voor diverse kruiden én insecten.

Welke vorm van beheer pas ik toe?

Bij het goed beheren van graslanden, zomen en oevers is het steeds van belang te kijken naar de functie van het gekozen beheer. Beheer je gericht om meer soorten bloemen een kans te geven zich goed te ontwikkelen? Of is de grond nog te voedselrijk en beheer je om de bodem te verschralen, zodat er meer ruimte ontstaat voor meer soorten bloemen en grassen? Of beheer je om zoveel mogelijk soorten dieren, of bepaalde diergroepen een goede leefomgeving te bieden?

Wat is wat en wanneer pas je wat toe?

Lees meer

Maaien voor meer bloemen

Door te maaien en af te voeren, verschraalt de bodem. De inheemse soorten die we veelal in een bloemrijk grasland tegenkomen hebben baat bij een minder voedselrijke situatie. Daarnaast valt er door te maaien meer licht op de bodem, waardoor zaden weer kunnen kiemen.

Meerjarige bloemenweide maaien

In de basis wordt een bloemenweide één tot twee keer per jaar gemaaid. Het maaisel wordt altijd afgeharkt en afgevoerd, om de bodem te verschralen. Een bloemenweide op een schrale bodem maai je één keer per jaar. Bloemenweides op een rijkere bodem maai je twee keer per jaar, om nog verder te verschralen en verruiging en vergrassing tegen te gaan.


Maai als het gewas is uitgegroeid, maar nog niet is ingestort.

Akkerbloemen beheren

Akkerbloemen zijn meestal éénjarige planten. Eénjarige planten doorlopen in één jaar de cyclus van ontkiemen, bloeien en zaad zetten. Om te ontkiemen hebben de zaden een bodemverstoring nodig. Akkerbloemen worden ook wel pionierssoorten genoemd. Deze pionierssoorten komen van oudsher op oude (graan)akkers voor. Akkerbloemen hebben dan ook een jaarlijkse cyclus van grondbewerking nodig. Als deze cyclus doorbroken wordt, zullen de soorten verdwijnen.

Lees meer

Tijdelijke natuur maaien

Een begroeiing met ruderale soorten kan het beste gefaseerd gemaaid worden: in oktober een deel en in de late winter (februari-maart) de rest. Op deze manier maak je ruimte voor nieuwe kieming én help je de vogels de winter door.

De bodem mag bij het afharken plaatselijk iets beschadigd worden om de eenjarige bloemen opnieuw een kans te geven.

Onderbegroeiing beheren

Een kruidachtige onderbegroeiing is een essentieel onderdeel van een houtige begroeiing. Onder bomen en struiken is de concurrentie met grassen vaak veel minder, doordat er weinig zonlicht beschikbaar is. Hierdoor hebben bepaalde bloemen een betere kans. In een structuur van bomen, struiken en kruiden kunnen veel dieren voedsel en schuilmogelijkheden vinden.

Ratelaar, half parasiet op gras

Deze éénjarige plant parasiteert op gras en kan zo de grassen in de vegetatie enigszins onderdrukken. Hierdoor krijgen bloemen in een grasland meer kans om zich te ontwikkelen. In niet al te voedselrijke situaties kun je ratelaar zaaien van augustus tot en met november. 

Lees hoe ratelaar jouw kan helpen bij het onderdrukken van grassen.

Lees meer

Gefaseerd maaien

Een kruidachtige onderbegroeiing is een essentieel onderdeel van een houtige begroeiing. Onder bomen en struiken is de concurrentie met grassen vaak veel minder, doordat er weinig zonlicht beschikbaar is. Hierdoor hebben bepaalde bloemen een betere kans. In een structuur van bomen, struiken en kruiden kunnen veel dieren voedsel en schuilmogelijkheden vinden.

Voorkom dominantie in de bloemenweide

Deze éénjarige plant parasiteert op gras en kan zo de grassen in de vegetatie enigszins onderdrukken. Hierdoor krijgen bloemen in een grasland meer kans om zich te ontwikkelen. In niet al te voedselrijke situaties kun je ratelaar zaaien van augustus tot en met november. 

Lees hoe ratelaar jouw kan helpen bij het onderdrukken van grassen.

Lees meer

Zelf bijdragen aan biodiversiteitsherstel

Bijdragen aan biodiversiteitsherstel in je eigen tuin? Een wildebloemenweide bevat naast nectarplanten ook waardplanten en drachtplanten voor verschillende vlinders, zweefvliegen, wilde bijen en andere insecten.

Cruydt Hoeck Catalogus en Handleiding 2024-2025

Vind alles terug in onze catalogus, inclusief handleiding en handige tips

In onze Handleiding & catalogus 2024-2025 vind je ons sortiment inheemse wilde bloemenzaden en mengsels, tips en alle informatie die je nodig hebt om van jouw bloemenweide een succes te maken.

 Bestellen als papieren catalogus

Of meld je aan voor de nieuwsbrief, en ontvang de catalogus en handleiding direct als gratis PDF download Meld je aan en ontvang gratis als PDF

papierscheur.jpg
team-cruydt-hoeck.jpg

Cruydt-Hoeck is een inheemse zaden en plantenkwekerij met een missie: impact maken voor biodiversiteitsherstel

Inheemse planten van autochtone herkomst zijn het meest waardevol voor insecten. Op onze kwekerij kweken, oogsten en schonen we inheemse zaden van autochtone herkomst voor wildebloemenweides. Met meer dan 40 medewerkers, 50 hectare en meer dan 45 jaar ervaring is Cruydt-Hoeck dé leverancier voor jouw project waar biodiversiteit het doel is.
Waarom doen we wat we doen?
Biodiversiteit maakt leven mogelijk, zonder gaat niet. De biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving.
Hoe werken wij?
Genetische diversiteit en soortechtheid zijn heel belangrijk binnen ons proces. Zo hebben we niet alleen verschillende inheemse plantensoorten, maar proberen we ook diversiteit aan wilde genen te hebben en te houden.


Team Cruydt-Hoeck

Lees meer over ons ›
Slogan-Smal_ZWART.png

Samen komen we verder!

We willen bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit en het ecologisch herstel in Nederland. Maar dit kunnen we alleen in samenwerking met anderen. Daarom werken we continue samen met partners om natuurlijke bloemenweides te verwezenlijken.

Lees meer over partners ›