W2 Wadi - zware grond

W2 Wadi - zware grond

Beschikbaar als:
D31BEF84-4FA0-4DB9-9E86-1E1CB1BA77E8 Hoeveel m2 kan ik hiermee zaaien?
Option image Losse grammen
€ 0,86 incl BTW
Voorraad
Option image Zakje voor 15-25M2
€ 28,56 incl BTW
Voorraad
incl BTW

Wadi’s zijn niet meer weg te denken uit de openbare ruimte en hebben een belangrijke functie als wateropvangplaatsen bij hevige regenval. Steeds vaker krijgen ze ook een tweede functie, namelijk die van bloemenweide voor de biodiversiteit. Een mooi voorbeeld van hoe het mes aan twee kanten snijdt!

Vaak zijn wadi’s zó ingericht dat ze na een bui ook snel weer droogvallen, waardoor een mengsel van moerasplanten niet geschikt is om toe te passen. Om die reden hebben we twee specifieke wadimengsels samengesteld, één voor lichte en één voor zware gronden. De plantensoorten in beide mengsels zijn geselecteerd op de eigenschap dat ze tegen tijdelijke inundatie kunnen, maar ook lange periodes van droogte kunnen overleven. 

Zaaidichtheid

1-1,5 g/m2

Zaai-instructie

Zaaien in de nazomer/herfst of in het vroege voorjaar.

Beheer

Afhankelijk van de voedselrijkdom van de bodem een- tot tweemaal per jaar gefaseerd maaien en het maaisel afvoeren.

Soorten in het mengsel

Duizendblad - Achillea millefolium

Wilde bertram - Achillea ptarmica

Gewone engelwortel - Angelica sylvestris

Gewoon barbarakruid - Barbarea vulgaris

Pinksterbloem - Cardamine pratensis

Knoopkruid - Centaurea jacea

Wilde cichorei - Cichorium intybus

Moerassprirea - Filipendula ulmaria

Glad walstro - Galium mollugo subsp. erectum

Veldlathyrus - Lathyrus pratensis

Gewone margriet - Leucanthemum vulgare

Moerasrolklaver - Lotus pedunculatus

Grote wederik - Lysimachia vulgaris

Grote kattenstaart - Lythrum salicaria

Smalle weegbree - Plantago lanceolata

Gewone brunel - Prunella vulgaris

Scherpe boterbloem - Ranunculus acris

Grote ratelaar - Rhinanthus angustifolius

Kleine ratelaar - Rhinanthus minor

Vertakte leeuwentand - Scorzoneroides autumnalis

Dagkoekoeksbloem - Silene dioica

Echte koekoeksbloem - Silene flos-cuculi

Grasmuur - Stellaria graminea

Kleine klaver - Trifolium dubium

Rode klaver - Trifolium pratense

Gewone ereprijs - Veronica chamaedrys

Vogelwikke - Vicia cracca

Specificaties

Bloeimaanden: april, mei, juni, juli, augustus, september
Grondsoort: klei, leem, veen, zandige klei, zandig veen
Grondvoorkeur: Algemene gemiddelde grond, Zware grond
Licht: zonnige plek
Mengseltype: Mengsels voor bloemrijk grasland
Vocht: vochtig
Voedselrijkdom: niet te arme grond, voedselrijke grond, zeer voedselrijke grond

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies

Wadi’s zijn niet meer weg te denken uit de openbare ruimte en hebben een belangrijke functie als wateropvangplaatsen bij hevige regenval. Steeds vaker krijgen ze ook een tweede functie, namelijk die van bloemenweide voor de biodiversiteit. Een mooi voorbeeld van hoe het mes aan twee kanten snijdt!

Vaak zijn wadi’s zó ingericht dat ze na een bui ook snel weer droogvallen, waardoor een mengsel van moerasplanten niet geschikt is om toe te passen. Om die reden hebben we twee specifieke wadimengsels samengesteld, één voor lichte en één voor zware gronden. De plantensoorten in beide mengsels zijn geselecteerd op de eigenschap dat ze tegen tijdelijke inundatie kunnen, maar ook lange periodes van droogte kunnen overleven. 

Zaaidichtheid

1-1,5 g/m2

Zaai-instructie

Zaaien in de nazomer/herfst of in het vroege voorjaar.

Beheer

Afhankelijk van de voedselrijkdom van de bodem een- tot tweemaal per jaar gefaseerd maaien en het maaisel afvoeren.

Soorten in het mengsel

Duizendblad - Achillea millefolium

Wilde bertram - Achillea ptarmica

Gewone engelwortel - Angelica sylvestris

Gewoon barbarakruid - Barbarea vulgaris

Pinksterbloem - Cardamine pratensis

Knoopkruid - Centaurea jacea

Wilde cichorei - Cichorium intybus

Moerassprirea - Filipendula ulmaria

Glad walstro - Galium mollugo subsp. erectum

Veldlathyrus - Lathyrus pratensis

Gewone margriet - Leucanthemum vulgare

Moerasrolklaver - Lotus pedunculatus

Grote wederik - Lysimachia vulgaris

Grote kattenstaart - Lythrum salicaria

Smalle weegbree - Plantago lanceolata

Gewone brunel - Prunella vulgaris

Scherpe boterbloem - Ranunculus acris

Grote ratelaar - Rhinanthus angustifolius

Kleine ratelaar - Rhinanthus minor

Vertakte leeuwentand - Scorzoneroides autumnalis

Dagkoekoeksbloem - Silene dioica

Echte koekoeksbloem - Silene flos-cuculi

Grasmuur - Stellaria graminea

Kleine klaver - Trifolium dubium

Rode klaver - Trifolium pratense

Gewone ereprijs - Veronica chamaedrys

Vogelwikke - Vicia cracca

Specificaties

Bloeimaanden: april, mei, juni, juli, augustus, september
Grondsoort: klei, leem, veen, zandige klei, zandig veen
Grondvoorkeur: Algemene gemiddelde grond, Zware grond
Licht: zonnige plek
Mengseltype: Mengsels voor bloemrijk grasland
Vocht: vochtig
Voedselrijkdom: niet te arme grond, voedselrijke grond, zeer voedselrijke grond

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies