G1 Bloemrijk grasland - lichte grond

G1 Bloemrijk grasland - lichte grond

Aantal: Beschikbaar als:
Option image
Losse grammen
€ 0,9300 incl.BTW
Op voorraad
100-249 gram € 0,9300 incl.BTW
250-499 gram € 0,8000 incl.BTW
500-4999 gram € 0,6000 incl.BTW
5000-9999 gram € 0,5700 incl.BTW
10000-19999 gram € 0,5400 incl.BTW
>20000 gram € 0,5100 incl.BTW
Option image
25 gram voor 15-25 m²
€ 30,88 incl.BTW
Op voorraad
Bloemenweidezode m²
€ 43,06 incl.BTW
incl.BTW

Breed inzetbaar bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen voor alle (behalve zware en natte) gronden van voedselarm tot matig voedselrijk. Zeer geschikt voor zandgrond en lemige zandgrond. Dit mengsel heeft een ingetogen karakter. Door goed beheer kan zich een duurzame natuurlijke middelhoge vegetatie ontwikkelen. Een bloemrijk resultaat kun je vanaf het tweede of derde jaar verwachten. 

Maaibeheer: Jaarlijks 1 - 2 keer maaien en bij voorkeur gefaseerd, zodat er steeds delen kunnen bloeien. Het maaisel afvoeren.

Zaaidichtheid Gemiddeld 1 gram per m2. Maximaal 1,5 gram per m2 voor een bloemrijk resultaat.

Zaaien: Jaarrond, maar bij voorkeur in de nazomer of in het vroege voorjaar.

Minimum aantal geleverde soorten: 21 

Voor een kleurrijk effect in het eerste seizoen is dun meezaaien (maximaal 20%) van een akkerbloemenmengsel mogelijk. Soorten reageren verschillend op een bepaalde uitgangssituatie. Bij bijzonder schrale en droge omstandigheden zullen Zandblauwtje, Schermhavikskruid, Gewone veldbies, Slangenkruid en Hazenpootje een goede kans maken zich te ontwikkelen.
Bij een iets vochtige en voedselrijke situatie komen soorten als Barbarakruid, Groot streepzaad, Glad walstro, Brunel, Scherpe boterbloem of Kleine ratelaar gemiddeld meer tot uiting in het mengsel. De resultaten zijn altijd sterk afhankelijk van de uitgangssituatie en het beheer. 

Specificaties

Bloeimaanden: april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober
Geschikt voor: Bloemenweides en Boomgaarden, EPR Eikenprocessierups mengsels
Grondsoort: kalkhoudende grond, leemhoudend zand, zand
Grondvoorkeur: Algemene gemiddelde grond, Lichte grond
Hoogte tot: 120
Hoogte van: 15
Inheems/uitheems: Inheems in Nederland
Levensduur: Eenjarige plant, Tweejarige plant, Vaste plant
Licht: zonnige plek
Mengseltype: Mengsels voor bloemrijk grasland
Natuurlijke groeiplaatsen: Grasland
Vocht: droog, vochtig
Voedselrijkdom: arme grond, niet te arme grond

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies

Zaaitijd: Jaarrond, maar bij voorkeur in de nazomer, najaar of in het voorjaar. 
 
Zaaidichtheid van het mengsel: Gemiddeld 1 gram per m2, vooral bijzaai in nazomer en najaar. Maximaal 1,5 - 2 gram per m2 voor een zeer bloemrijk resultaat / publieksfunctie.
Via onderstaande links kunt u een aantal documenten downloaden die uitgebreide informatie bieden over dit mengsel. Zo vindt u onder andere aanwijzingen voor de aanleg en bestekteksten. Mocht u toch nog aanvullende vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.
Klik op de afbeelding of naam voor meer informatie
Duizendblad - Achillea millefolium
Gewoon barbarakruid - Barbarea vulgaris
Knoopkruid - Centaurea jacea
Groot streepzaad - Crepis biennis
Klein streepzaad - Crepis capillaris
Peen - Daucus carota
Slangenkruid - Echium vulgare
Gewone reigersbek - Erodium cicutarium
Glad walstro - Galium mollugo subsp. erectum
Schermhavikskruid - Hieracium sectie Hieracioides
Sint Janskruid - Hypericum perforatum
Gewoon biggenkruid - Hypochaeris radicata
Zandblauwtje - Jasione montana
Gewone margriet - Leucanthemum vulgare
Gewone rolklaver - Lotus corniculatus var. corniculatus
Gewone veldbies - Luzula campestris
Muskuskaasjeskruid - Malva moschata
Middelste teunisbloem - Oenothera biennis
Smalle weegbree - Plantago lanceolata
Gewone brunel - Prunella vulgaris
Scherpe boterbloem - Ranunculus acris
Kleine ratelaar - Rhinanthus minor
Vertakte leeuwentand - Scorzoneroides autumnalis
Dagkoekoeksbloem - Silene dioica
Gele morgenster - Tragopogon pratensis subsp. pratensis
Hazenpootje - Trifolium arvense

Breed inzetbaar bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen voor alle (behalve zware en natte) gronden van voedselarm tot matig voedselrijk. Zeer geschikt voor zandgrond en lemige zandgrond. Dit mengsel heeft een ingetogen karakter. Door goed beheer kan zich een duurzame natuurlijke middelhoge vegetatie ontwikkelen. Een bloemrijk resultaat kun je vanaf het tweede of derde jaar verwachten. 

Maaibeheer: Jaarlijks 1 - 2 keer maaien en bij voorkeur gefaseerd, zodat er steeds delen kunnen bloeien. Het maaisel afvoeren.

Zaaidichtheid Gemiddeld 1 gram per m2. Maximaal 1,5 gram per m2 voor een bloemrijk resultaat.

Zaaien: Jaarrond, maar bij voorkeur in de nazomer of in het vroege voorjaar.

Minimum aantal geleverde soorten: 21 

Voor een kleurrijk effect in het eerste seizoen is dun meezaaien (maximaal 20%) van een akkerbloemenmengsel mogelijk. Soorten reageren verschillend op een bepaalde uitgangssituatie. Bij bijzonder schrale en droge omstandigheden zullen Zandblauwtje, Schermhavikskruid, Gewone veldbies, Slangenkruid en Hazenpootje een goede kans maken zich te ontwikkelen.
Bij een iets vochtige en voedselrijke situatie komen soorten als Barbarakruid, Groot streepzaad, Glad walstro, Brunel, Scherpe boterbloem of Kleine ratelaar gemiddeld meer tot uiting in het mengsel. De resultaten zijn altijd sterk afhankelijk van de uitgangssituatie en het beheer. 

Specificaties

Bloeimaanden: april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober
Geschikt voor: Bloemenweides en Boomgaarden, EPR Eikenprocessierups mengsels
Grondsoort: kalkhoudende grond, leemhoudend zand, zand
Grondvoorkeur: Algemene gemiddelde grond, Lichte grond
Hoogte tot: 120
Hoogte van: 15
Inheems/uitheems: Inheems in Nederland
Levensduur: Eenjarige plant, Tweejarige plant, Vaste plant
Licht: zonnige plek
Mengseltype: Mengsels voor bloemrijk grasland
Natuurlijke groeiplaatsen: Grasland
Vocht: droog, vochtig
Voedselrijkdom: arme grond, niet te arme grond

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies

Zaaitijd: Jaarrond, maar bij voorkeur in de nazomer, najaar of in het voorjaar. 
 
Zaaidichtheid van het mengsel: Gemiddeld 1 gram per m2, vooral bijzaai in nazomer en najaar. Maximaal 1,5 - 2 gram per m2 voor een zeer bloemrijk resultaat / publieksfunctie.
Via onderstaande links kunt u een aantal documenten downloaden die uitgebreide informatie bieden over dit mengsel. Zo vindt u onder andere aanwijzingen voor de aanleg en bestekteksten. Mocht u toch nog aanvullende vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.
Klik op de afbeelding of naam voor meer informatie
Duizendblad - Achillea millefolium
Gewoon barbarakruid - Barbarea vulgaris
Knoopkruid - Centaurea jacea
Groot streepzaad - Crepis biennis
Klein streepzaad - Crepis capillaris
Peen - Daucus carota
Slangenkruid - Echium vulgare
Gewone reigersbek - Erodium cicutarium
Glad walstro - Galium mollugo subsp. erectum
Schermhavikskruid - Hieracium sectie Hieracioides
Sint Janskruid - Hypericum perforatum
Gewoon biggenkruid - Hypochaeris radicata
Zandblauwtje - Jasione montana
Gewone margriet - Leucanthemum vulgare
Gewone rolklaver - Lotus corniculatus var. corniculatus
Gewone veldbies - Luzula campestris
Muskuskaasjeskruid - Malva moschata
Middelste teunisbloem - Oenothera biennis
Smalle weegbree - Plantago lanceolata
Gewone brunel - Prunella vulgaris
Scherpe boterbloem - Ranunculus acris
Kleine ratelaar - Rhinanthus minor
Vertakte leeuwentand - Scorzoneroides autumnalis
Dagkoekoeksbloem - Silene dioica
Gele morgenster - Tragopogon pratensis subsp. pratensis
Hazenpootje - Trifolium arvense