KG1 Kruidenrijk grasland (N12.02) - droge zandgrond

KG1 Kruidenrijk grasland (N12.02) - droge zandgrond

Option image
Losse grammen
€ 0,6082 incl.BTW
Op voorraad
100-249 gram € 0,6082 incl.BTW
250-499 gram € 0,5219 incl.BTW
500-4999 gram € 0,3924 incl.BTW
5000-9999 gram € 0,3728 incl.BTW
10000-19999 gram € 0,3532 incl.BTW
>20000 gram € 0,3335 incl.BTW
incl.BTW

Achtergrond en karakter

Landbouwgrond die uit productie wordt gehaald en als bestemming (agrarische) natuur krijgt, ontwikkelt zich vaak moeizaam naar een meer kruidenrijke vegetatie. Om dit proces te versnellen, hebben we mengsels ontwikkeld die doorgezaaid kunnen worden in een bestaand weiland, mits de productie al wat naar beneden is gebracht. Omdat het in het buitengebied plaatsvindt, is het van het grootste belang om hiervoor autochtone zaden te gebruiken. Zo zorg je voor een versnelde ontwikkeling van het N12.02-natuurdoeltype. 

De mengsels bevatten soorten die van nature door het hele land in matig voedselrijke graslanden voorkomen. Er zijn ook enkele grassen in opgenomen die karakteristiek zijn voor schralere omstandigheden.

Grondsoort 

Geschikt voor droge zandgronden, mits niet te voedselrijk (<5 ton droge stof/ha/jaar). 

Zaaidichtheid

Dit mengsel kan d.m.v. een doorzaaimachine in een bestaande grasmat worden gezaaid. Zaai met een doorzaaimachine 2,5 kilo per hectare.

Volvelds zaaien op kale grond: zaai tot 5 kilo per hectare.

Zaaiperiode:

Zaai met een doorzaaimachine alleen in september en oktober

Volvelds zaaien kan jaarrond, ideaal is van augustus tot en met oktober. Februari tot april is een goede tweede optie om te zaaien.

Beheer

Tweemaal per jaar gefaseerd maaien en het maaisel afvoeren. Het maaisel is geschikt als veevoer.

Toepassing

Niet productieve graslanden en nieuwe en bestaande natuurterreinen in het buitengebied.

Wil je speciale plantensoorten (Knoopkruid, Gewone margriet, Schapenzuring en Gewone ereprijs) toevoegen? Vraag naar de mogelijkheden bij [email protected]

Specificaties

Bloeimaanden: april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november
Bloeitijd beginmaand: april
Bloeitijd eindmaand: november
Grondvoorkeur: Lichte grond
Licht: zonnige plek
Vocht: droog
Voedselrijkdom: niet te arme grond, voedselrijke grond

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies

Achtergrond en karakter

Landbouwgrond die uit productie wordt gehaald en als bestemming (agrarische) natuur krijgt, ontwikkelt zich vaak moeizaam naar een meer kruidenrijke vegetatie. Om dit proces te versnellen, hebben we mengsels ontwikkeld die doorgezaaid kunnen worden in een bestaand weiland, mits de productie al wat naar beneden is gebracht. Omdat het in het buitengebied plaatsvindt, is het van het grootste belang om hiervoor autochtone zaden te gebruiken. Zo zorg je voor een versnelde ontwikkeling van het N12.02-natuurdoeltype. 

De mengsels bevatten soorten die van nature door het hele land in matig voedselrijke graslanden voorkomen. Er zijn ook enkele grassen in opgenomen die karakteristiek zijn voor schralere omstandigheden.

Grondsoort 

Geschikt voor droge zandgronden, mits niet te voedselrijk (<5 ton droge stof/ha/jaar). 

Zaaidichtheid

Dit mengsel kan d.m.v. een doorzaaimachine in een bestaande grasmat worden gezaaid. Zaai met een doorzaaimachine 2,5 kilo per hectare.

Volvelds zaaien op kale grond: zaai tot 5 kilo per hectare.

Zaaiperiode:

Zaai met een doorzaaimachine alleen in september en oktober

Volvelds zaaien kan jaarrond, ideaal is van augustus tot en met oktober. Februari tot april is een goede tweede optie om te zaaien.

Beheer

Tweemaal per jaar gefaseerd maaien en het maaisel afvoeren. Het maaisel is geschikt als veevoer.

Toepassing

Niet productieve graslanden en nieuwe en bestaande natuurterreinen in het buitengebied.

Wil je speciale plantensoorten (Knoopkruid, Gewone margriet, Schapenzuring en Gewone ereprijs) toevoegen? Vraag naar de mogelijkheden bij [email protected]

Specificaties

Bloeimaanden: april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november
Bloeitijd beginmaand: april
Bloeitijd eindmaand: november
Grondvoorkeur: Lichte grond
Licht: zonnige plek
Vocht: droog
Voedselrijkdom: niet te arme grond, voedselrijke grond

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies