Combinatie inzaaien en aanplanten leidt tot sneller resultaat bloemenweide

Uw geduld wordt op de proef gesteld als u een bloemenweide uit zaad tot stand wilt brengen. Meestal is dit prima, maar in sommige situaties is sneller resultaat van grote waarde. Bijvoorbeeld op plekken met een stevige ‘publieksfunctie’, of in kleine tuinen en parken waar veel bezoekers komen. 

In samenwerking met Kwekerij De Heliant bieden we hier nu een oplossing voor. Door zadenmengsels te combineren met het aanplanten van passende planten bereiken we snellere bloei en sneller resultaat. Door bij de aanleg 1 à 2 planten per vierkante meter aan te planten en daartussen te zaaien hebben we vrij vlot bloei in de bloemenweide. Intussen kunnen de zaden rustig kiemen. 

Hoe gaat u te werk?
Bereid de bloemenweide voor zoals we dit adviseren bij Cruydt-Hoeck en kies een passend zadenmengsel voor de grond van uw project. Kies bij dit mengsel soorten die al in het zadenmengsel voorkomen, of die ecologisch passend zijn. Als het zaaibed klaar is, spreid dan eerst de planten uit en plant deze aan. Hanteer een gevarieerde plantafstand, dus niet alles exact op gelijke afstand, dit geeft een onnatuurlijk beeld. Hark na het planten de voetstappen en oneffenheden weg. Zaai vervolgens het zadenmengsel in en hark het licht in: 

Stap 1: Planten uitzetten 

Stap 2: Inplanten 

Stap 3: Oneffenheden vlak harken 

Stap 4: Inzaaien met passende zadenmengsel 

Hoeveel planten? 
Het 'inplanten' met plantmateriaal van de bloemenweide vraagt een extra investering, maar het geeft ook een toegevoegde waarde in de opstartfase: een tevreden klant, een begripvolle burger, minder vernielingen of in eigen tuin iets sneller genieten. Het aantal planten dat u aanplant is mede afhankelijk van uw geduld en budget. Meer planten is iets kostbaarder, maar geeft ook sneller resultaat. Als u een bloemenweide uitsluitend met planten wilt aanleggen, dan heeft u 7-10 planten per m2 nodig. Als u ook gaat zaaien dan zijn 1-4 planten ruim voldoende. Te veel planten geeft ook weer ongewenste concurrentie voor de zaailingen. Uit praktijkproeven op onze kwekerij is gebleken dat 1-2 planten per vierkante meter gemiddeld al een heel prima resultaat geeft. 

Uw bestaande bloemenweide 'opwaarderen'
Na een aantal jaren kan een bloemenweide wat 'indutten' en eentonig worden. U kunt extra soorten doorzaaien, hiervoor is het wel belangrijk dat u delen eerst kaal maakt om de jonge zaailingen een kans te geven. een andere mogelijkheid is om goed geworteld plantmateriaal in te planten. Kies hiervoor uiteraard wel soorten die ecologisch passend zijn. Doorzaaien en bijplanten in de bestaande bloemenweide gaat het beste als de vegetatie laag is, dus bijvoorbeeld vlak na een maaibeurt.

Advies nodig?

Klik hier voor het bloemenweide stappenplan. Kom je er niet uit? Neem dan contact op en vraag het een adviseur.

Andere blog/nieuws artikelen

Blog, Project
Inheems gevelpakket i.s.m. Stichting Steenbreek
8 februari 2023
Blog, Over Cruydt-Hoeck
Kerstgroet 2022
14 december 2022
Blog, Over Cruydt-Hoeck
Zadenschonen is specialistisch werk
17 november 2022
Blog, Project
Biodiversiteit op begraafplaatsen
28 oktober 2022
Project
Bloemrijke bermen langs de N34
20 oktober 2022
Blog, Project
Ecologische verbindingszone de Esperloop
23 september 2022
Blog, Advies
Welke insecten vliegen in het najaar?
14 september 2022
Blog, Advies, Over Cruydt-Hoeck
Gebruik inheemse en autochtone planten en zaden voor meer biodiversiteit
3 september 2022
Blog, Advies, Onderzoek
Wilde bestuivers hebben een waardevolle rol bij fruitteelt
31 augustus 2022
Onderzoek, Project
Versterk de dijk met bloemrijke vegetaties
28 augustus 2022
Blog, Advies
Draagvlak voor een bloemenweide
23 augustus 2022
Samen met kinderen de bloemenweide ontdekken
16 augustus 2022