Eerste resultaten bloemenweideproeven

In de afgelopen jaren heeft Cruydt-Hoeck reeds veel kennis verzameld over bloemenweides door het bezoek van bloemenweides van onze klanten en de bloemenweides op eigen terreinen. In het najaar van 2016 heeft Cruydt-Hoeck een volgende stap gezet. Er zijn proefvelden aangelegd met verschillende mengsels waar het effect van diverse factoren op de ontwikkeling van bloemenweides worden geïnventariseerd. Hierbij kan gedacht worden aan zaaidichtheid en zaaiperiode. Het is nu een jaar verder en een goed moment om terug te blikken en enkele informatie met u te delen. 

Vrijwel alle mengsels die zijn gezaaid zijn goed tot ontwikkeling gekomen. De belangrijkste constatering is dat de velden die in het najaar ingezaaid zijn minder last hebben van ongewenste kruiden. De velden bleken ook heel goed inzetbaar te zijn voor demonstratieve doeleinden. De velden inventariseren, de verschillende mengsels en behandelingen vergelijken, bediscussiëren wat je ziet levert interessante en waardevolle kennisuitwisseling op. 

De proefvelden worden meerdere jaren voortgezet, zodat we de ontwikkeling van de bloemenweides op lange termijn kunnen volgen. Daarbij onderzoekt Cruydt-Hoeck de meest ideale manier waarmee de velden zo lang mogelijk bloemrijk gehouden kunnen worden. We zullen u regelmatig op de hoogte houden over nieuwe inzichten en waarnemingen. 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Ooststellingwerf.


Advies nodig?

Klik hier voor het bloemenweide stappenplan. Kom je er niet uit? Neem dan contact op en vraag het een adviseur.

Andere blog/nieuws artikelen

Blog, Over Cruydt-Hoeck
17 november 2022
Blog, Project
28 oktober 2022
Project
20 oktober 2022
Blog, Project
23 september 2022
Blog, Advies
14 september 2022
Blog, Advies, Over Cruydt-Hoeck
3 september 2022
Blog, Advies, Onderzoek
31 augustus 2022
Blog, Project
31 augustus 2022
Onderzoek, Project
28 augustus 2022
Blog, Advies
23 augustus 2022
16 augustus 2022
Blog, Advies
15 augustus 2022