Maaien; een paar hoekjes laten staan voor bijen en vlinders

Variatie in beheer geeft meer biodiversiteit. Door gefaseerd te maaien, krijgt u meer variatie in soorten en een bredere bloeispreiding richting het najaar. 

Natuurlijk is één van de redenen dat u een bloemenweide aanlegt dat het mooi is, maar u helpt ook de bijen en vlinders een handje. Voor bijen en vlinders is het belangrijk dat er steeds nectar en stuifmeel beschikbaar is. Als de gehele bloemenweide in één keer gemaaid wordt ontstaat er een periode met te weinig aanbod. Dit kunt u voorkomen door gefaseerd te maaien. 

Bij gefaseerd maaibeheer laat u steeds een deel van de planten staan en maait u een ander deel af. U kunt hier mee spelen en allerlei patronen uitmaaien. Grootschalig zijn patronen misschien niet haalbaar. Maar langs een weg kan u bijvoorbeeld een strook maaien in plaats van de gehele berm. 

Met een gefaseerd maaibeheer kunnen we ook zorgen voor bloei tot laat in het jaar. Veel bijen en vlinders vliegen rond tot eind oktober en hebben tot dan dus ook nog steeds nectar en stuifmeel nodig. Door delen iets langer te laten staan kunnen kortlevende en tweejarige plantensoorten goed in de zaad komen en zich uitzaaien, zoals Margriet, Peen, Slangenkruid en Zandblauwtje. 

Een gefaseerd maaibeheer werkt overigens wel het beste bij een bloemenweide die al redelijk schraal is. In de startfase is misschien een iets steviger maaibeheer nodig.

Advies nodig?

Klik hier voor het bloemenweide stappenplan. Kom je er niet uit? Neem dan contact op en vraag het een adviseur.

Andere blog/nieuws artikelen

Blog, Project
Inheems gevelpakket i.s.m. Stichting Steenbreek
8 februari 2023
Blog, Over Cruydt-Hoeck
Kerstgroet 2022
14 december 2022
Blog, Over Cruydt-Hoeck
Zadenschonen is specialistisch werk
17 november 2022
Blog, Project
Biodiversiteit op begraafplaatsen
28 oktober 2022
Project
Bloemrijke bermen langs de N34
20 oktober 2022
Blog, Project
Ecologische verbindingszone de Esperloop
23 september 2022
Blog, Advies
Welke insecten vliegen in het najaar?
14 september 2022
Blog, Advies, Over Cruydt-Hoeck
Gebruik inheemse en autochtone planten en zaden voor meer biodiversiteit
3 september 2022
Blog, Advies, Onderzoek
Wilde bestuivers hebben een waardevolle rol bij fruitteelt
31 augustus 2022
Onderzoek, Project
Versterk de dijk met bloemrijke vegetaties
28 augustus 2022
Blog, Advies
Draagvlak voor een bloemenweide
23 augustus 2022
Samen met kinderen de bloemenweide ontdekken
16 augustus 2022