Onderzoek naar bloemenweides in Groningen

Op vele plekken in Nederland worden onze bloemenmengsels uitgezaaid. Het beeld wat we zien na uitzaaien van hetzelfde mengsel op de verschillende plekken is vaak heel verschillend. Enerzijds komt dit door variatie in beheer, anderzijds ook door variatie in bodemgesteldheid. Af en toe eens gerichter kijken naar deze verschillen door oberverend onderzoek is daarom zeer nuttig en leerzaam! 

In de stad Groningen is in de Boterdiepstrook door Ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Koeman en Bijkerk bv in de zomer van 2015 de vegetatie-ontwikkeling onderzocht op plekken waar een bloemenmengel van Cruydt-Hoeck is ingezaaid. De Boterdiepstrook te Groningen is onderdeel van de Stedelijke Ecologische Structuur (SES) en heeft een bijzondere waarde voor planten en dieren. Het gebied van 13,7 ha ligt aan de noordoostkant van de stad aan de rand van de woonwijk Beijum. In het gebied zijn in de periode van 2008-2010 een aantal proefvlakken aangelegd. De bodem is afgeschraapt en vervolgens zijn er drie verschillende toplagen aangebracht. De toplagen waren woudzand, schelpen, of metselzand. Daarnaast ter controle nog een vierde ‘behandeling’; wel afschrapen maar geen toplaag. 


Proefvlak op woudzand (2010)

Vervolgens is hier het ‘Hoogeland bloemenmengsel’ ingezaaid dat ontwikkeld is door Cruydt-Hoeck voor en in samenwerking met de Gemeente Groningen. In 2015 zijn er vegetatieopnames gemaakt van de proefvlakken. Opvallend is het grote verschil in vegetatiestructuur tussen de verschillende aangebrachte toplagen. De vlakken met woudzand en metselzand hebben een hoge mosbedekking en tonen een bedekking van de kruidlaag die veelal lager en opener is van structuur. De totale soortenrijkdom (bloemplanten en grassen) was op alle veldjes min of meer gelijk, maar de bloemrijke soorten waren door de hoge grasbedekking op de veldjes met schelpen minder zichtbaar. Op grond van de verzamelde gegevens gaat de voorkeur uit naar een toplaag met woudzand dan wel met metselzand. 


het maken van een vegetatieopname

Bent u benieuwd naar alle bevindingen? Klik dan hier voor het volledige rapport.

Advies nodig?

Klik hier voor het bloemenweide stappenplan. Kom je er niet uit? Neem dan contact op en vraag het een adviseur.

Andere blog/nieuws artikelen

Blog, Advies
Wel of niet maaien in mei?
2 mei 2024
Cruydt-Hoeck Kennisdag 2024
18 april 2024
Blog, Over Cruydt-Hoeck, Evenementen
Bezoek onze open dag!
1 april 2024
Wild en inheems voor meer biodiversiteit
1 december 2023
Over Cruydt-Hoeck, In de media
Cruydt-Hoeck bij BinnensteBuiten
20 oktober 2023
Advies, In de media
Biodiversiteit stimuleren?
11 oktober 2023
Blog, In het zonnetje
Composieten
1 juni 2023
Over Cruydt-Hoeck, Evenementen
13 mei BROED - Biodiversiteitsfestival
1 mei 2023
Genomineerd voor de Koperen Oliekan
31 maart 2023
Blog, Project
Inheems gevelpakket i.s.m. Stichting Steenbreek
8 februari 2023
Blog, Over Cruydt-Hoeck
Zadenschonen is specialistisch werk
17 november 2022
Blog, Project
Biodiversiteit op begraafplaatsen
28 oktober 2022