N3 Bijenmengsel - zware grond

N3 Bijenmengsel - zware grond

Beschikbaar als:
D31BEF84-4FA0-4DB9-9E86-1E1CB1BA77E8 Hoeveel m2 kan ik hiermee zaaien?
Option image Losse grammen
€ 1,00 incl BTW
Voorraad
Option image Zakje voor 15-25M2
€ 33,41 incl BTW
Voorraad
Option image Zakje 10 gram
€ 16,20 incl BTW
Voorraad
incl BTW

Dit zeer kleurrijke mengsel is speciaal ontwikkeld voor tuinen op klei- en leemgronden en is tevens geschikt voor parken en plantsoenen in de bebouwde kom. Het bevat de beste insectenplanten voor kleigrond, waaronder veel drachtplanten van bijen, zoals Rapunzelklokje voor klokjesbijen, Beemdkroon voor de Knautiabij en Grote kattenstaart voor de Kattenstaartdikpoot. Ook veel andere bestuivers, zoals dag- en nachtvlinders, zul je met dit mengsel trekken.

Vanwege de samenstelling met landelijk gezien zeldzame soorten als Beemdooievaarsbek en Beemdkroon, is dit mengsel niet geschikt voor het buitengebied. 
Jaarlijks een- tot tweemaal gefaseerd maaien, zodat er altijd genoeg voedsel en leefgebied overblijft voor de insecten. 
Zaaidichtheid:  1-1,5 g/m2
Zaai-instructie: Jaarrond, maar bij voorkeur in de nazomer of in het vroege voorjaar.
Beheer: Een- tot tweemaal per jaar gefaseerd afmaaien/afknippen en het maaisel afvoeren.
Deze soorten zitten in het mengsel:
Duizendblad - Achillea millefolium
Gewoon barbarakruid - Barbarea vulgaris
Rapunzelklokje - Campanula rapunculus
Knoopkruid - Centaurea jacea
Wilde cichorei - Cichorium intybus
Klein streepzaad - Crepis capillaris
Peen - Daucus carota
Beemdooievaarsbek - Geranium pratense
Beemdkroon- Knautia arvensis
Veldlathyrus - Lathyrus pratensis
Gewone margriet - Leucanthemum vulgare
Vlasbekje - Linaria vulgaris
Gewone rolklaver - Lotus corniculatus var. corniculatus
Grote kattenstaart - Lythrum salicaria
Muskuskaasjeskruid - Malva moschata
Wilde marjolein - Origanum vulgare
Smalle weegbree - Plantago lanceolata
Gewone brunel - Prunella vulgaris
Scherpe boterbloem - Ranunculus acris
Kleine ratelaar - Rhinanthus minor
Vertakte leeuwentand - Scorzoneroides autumnalis
Dagkoekoeksbloem - Silene dioica
Avondkoekoeksbloem - Silene latifolia subsp. alba
Gele morgenster - Tragopogon pratensis subsp. pratensis
Rode klaver - Trifolium pratense
Zwarte toorts - Verbascum nigrum
Vogelwikke - Vicia cracca

Specificaties

Bloeimaanden: mei, juni, juli, augustus, september
Bloeitijd beginmaand: mei
Bloeitijd eindmaand: september
Geschikt voor: Wilde planten in de natuurrijke tuin
Grondsoort: klei, leem, zandige klei, zandig veen
Grondvoorkeur: Algemene gemiddelde grond, Kalkrijke grond
Inheems/uitheems: Inheems mengsel
Levensduur: Vaste plant
Licht: zonnige plek
Mengseltype: Mengsels voor bloemrijk grasland
Type: D31BEF84-4FA0-4DB9-9E86-1E1CB1BA77E8 Zaden
Vocht: droog
Voedselrijkdom: niet te arme grond, voedselrijke grond

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies

Dit zeer kleurrijke mengsel is speciaal ontwikkeld voor tuinen op klei- en leemgronden en is tevens geschikt voor parken en plantsoenen in de bebouwde kom. Het bevat de beste insectenplanten voor kleigrond, waaronder veel drachtplanten van bijen, zoals Rapunzelklokje voor klokjesbijen, Beemdkroon voor de Knautiabij en Grote kattenstaart voor de Kattenstaartdikpoot. Ook veel andere bestuivers, zoals dag- en nachtvlinders, zul je met dit mengsel trekken.

Vanwege de samenstelling met landelijk gezien zeldzame soorten als Beemdooievaarsbek en Beemdkroon, is dit mengsel niet geschikt voor het buitengebied. 
Jaarlijks een- tot tweemaal gefaseerd maaien, zodat er altijd genoeg voedsel en leefgebied overblijft voor de insecten. 
Zaaidichtheid:  1-1,5 g/m2
Zaai-instructie: Jaarrond, maar bij voorkeur in de nazomer of in het vroege voorjaar.
Beheer: Een- tot tweemaal per jaar gefaseerd afmaaien/afknippen en het maaisel afvoeren.
Deze soorten zitten in het mengsel:
Duizendblad - Achillea millefolium
Gewoon barbarakruid - Barbarea vulgaris
Rapunzelklokje - Campanula rapunculus
Knoopkruid - Centaurea jacea
Wilde cichorei - Cichorium intybus
Klein streepzaad - Crepis capillaris
Peen - Daucus carota
Beemdooievaarsbek - Geranium pratense
Beemdkroon- Knautia arvensis
Veldlathyrus - Lathyrus pratensis
Gewone margriet - Leucanthemum vulgare
Vlasbekje - Linaria vulgaris
Gewone rolklaver - Lotus corniculatus var. corniculatus
Grote kattenstaart - Lythrum salicaria
Muskuskaasjeskruid - Malva moschata
Wilde marjolein - Origanum vulgare
Smalle weegbree - Plantago lanceolata
Gewone brunel - Prunella vulgaris
Scherpe boterbloem - Ranunculus acris
Kleine ratelaar - Rhinanthus minor
Vertakte leeuwentand - Scorzoneroides autumnalis
Dagkoekoeksbloem - Silene dioica
Avondkoekoeksbloem - Silene latifolia subsp. alba
Gele morgenster - Tragopogon pratensis subsp. pratensis
Rode klaver - Trifolium pratense
Zwarte toorts - Verbascum nigrum
Vogelwikke - Vicia cracca

Specificaties

Bloeimaanden: mei, juni, juli, augustus, september
Bloeitijd beginmaand: mei
Bloeitijd eindmaand: september
Geschikt voor: Wilde planten in de natuurrijke tuin
Grondsoort: klei, leem, zandige klei, zandig veen
Grondvoorkeur: Algemene gemiddelde grond, Kalkrijke grond
Inheems/uitheems: Inheems mengsel
Levensduur: Vaste plant
Licht: zonnige plek
Mengseltype: Mengsels voor bloemrijk grasland
Type: D31BEF84-4FA0-4DB9-9E86-1E1CB1BA77E8 Zaden
Vocht: droog
Voedselrijkdom: niet te arme grond, voedselrijke grond

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies