W1 Wadi - lichte grond

W1 Wadi - lichte grond

Beschikbaar als:
D31BEF84-4FA0-4DB9-9E86-1E1CB1BA77E8 Hoeveel m2 kan ik hiermee zaaien?
Option image Losse grammen
€ 0,99 incl BTW
Voorraad
Option image Zakje voor 15-25M2
€ 32,90 incl BTW
Voorraad
incl BTW

Wadi’s zijn niet meer weg te denken uit de openbare ruimte en hebben een belangrijke functie als wateropvangplaatsen bij hevige regenval. Steeds vaker krijgen ze ook een tweede functie, namelijk die van bloemenweide voor de biodiversiteit. Een mooi voorbeeld van hoe het mes aan twee kanten snijdt!

Vaak zijn wadi’s zó ingericht dat ze na een bui ook snel weer droogvallen, waardoor een mengsel van moerasplanten niet geschikt is om toe te passen. Om die reden hebben we twee specifieke wadimengsels samengesteld, één voor lichte en één voor zware gronden. De plantensoorten in beide mengsels zijn geselecteerd op de eigenschap dat ze tegen tijdelijke inundatie kunnen, maar ook lange periodes van droogte kunnen overleven.

Zaaidichtheid

1-1,5 g/m2

Zaai-instructie

Zaaien in de nazomer/herfst of in het vroege voorjaar.

Beheer

Afhankelijk van de voedselrijkdom van de bodem een- tot tweemaal per jaar gefaseerd maaien en het maaisel afvoeren.

Deze soorten zitten in het mengsel

Duizendblad - Achillea millefolium 

Wilde bertram - Achillea ptarmica

Gewoon barbarakruid - Barbarea vulgaris

Knoopkruid - Centaurea jacea

Groot streepzaad - Crepis biennis

Klein streepzaad - Crepis capillaris

Peen - Daucus carota

Slangenkruid - Echium vulgare

Gewone reigersbek - Erodium cicutarium

Glad walstro - Galium mollugo subsp. erectum

Schermhavikskruid - Hieracium sectie Hieracioides

Sint-Janskruid - Hypericum perforatum

Gewoon biggenkruid - Hypochaeris radicata

Zandblauwtje - Jasione montana

Gewone margriet - Leucanthemum vulgare

Gewone rolklaver - Lotus corniculqatus var. corniculatus

Moerasrolklaver - Lotus pedunculatus

Gewone veldbies - Luzula campestris

Grote kattenstaart - Lythrum salicaria

Muskuskaasjeskruid - Malva moschata

Middelste teunisbloem - Oenothera biennis

Smalle weegbree - Plantago lanceolata

Gewone brunel - Prunella vulgaris

Scherpe boterbloem - Ranunculus acris

Grote ratelaar - Rhinanthus angustifolius

Kleine ratelaar - Rhinanthus minor

Vertakte leeuwentand - Scorzoneroides autumnalis

Dagkoekoeksbloem - Silene dioca

Echte koekoeksbloem - Silene flos-cuculi

Grasmuur - Stellaria graminea

Blauwe knoop - Succisa pratensis

Gele morgenster - Tragopogon pratensis subsp. pratensis

Hazenpootje - Trifolium arvense

Specificaties

Bloeimaanden: mei, juni, juli, augustus, september
Grondsoort: leemhoudend zand, zand, zandig veen
Grondvoorkeur: Lichte grond
Licht: zonnige plek
Mengseltype: Mengsels voor bloemrijk grasland
Vocht: vochtig
Voedselrijkdom: arme grond, niet te arme grond

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies

Wadi’s zijn niet meer weg te denken uit de openbare ruimte en hebben een belangrijke functie als wateropvangplaatsen bij hevige regenval. Steeds vaker krijgen ze ook een tweede functie, namelijk die van bloemenweide voor de biodiversiteit. Een mooi voorbeeld van hoe het mes aan twee kanten snijdt!

Vaak zijn wadi’s zó ingericht dat ze na een bui ook snel weer droogvallen, waardoor een mengsel van moerasplanten niet geschikt is om toe te passen. Om die reden hebben we twee specifieke wadimengsels samengesteld, één voor lichte en één voor zware gronden. De plantensoorten in beide mengsels zijn geselecteerd op de eigenschap dat ze tegen tijdelijke inundatie kunnen, maar ook lange periodes van droogte kunnen overleven.

Zaaidichtheid

1-1,5 g/m2

Zaai-instructie

Zaaien in de nazomer/herfst of in het vroege voorjaar.

Beheer

Afhankelijk van de voedselrijkdom van de bodem een- tot tweemaal per jaar gefaseerd maaien en het maaisel afvoeren.

Deze soorten zitten in het mengsel

Duizendblad - Achillea millefolium 

Wilde bertram - Achillea ptarmica

Gewoon barbarakruid - Barbarea vulgaris

Knoopkruid - Centaurea jacea

Groot streepzaad - Crepis biennis

Klein streepzaad - Crepis capillaris

Peen - Daucus carota

Slangenkruid - Echium vulgare

Gewone reigersbek - Erodium cicutarium

Glad walstro - Galium mollugo subsp. erectum

Schermhavikskruid - Hieracium sectie Hieracioides

Sint-Janskruid - Hypericum perforatum

Gewoon biggenkruid - Hypochaeris radicata

Zandblauwtje - Jasione montana

Gewone margriet - Leucanthemum vulgare

Gewone rolklaver - Lotus corniculqatus var. corniculatus

Moerasrolklaver - Lotus pedunculatus

Gewone veldbies - Luzula campestris

Grote kattenstaart - Lythrum salicaria

Muskuskaasjeskruid - Malva moschata

Middelste teunisbloem - Oenothera biennis

Smalle weegbree - Plantago lanceolata

Gewone brunel - Prunella vulgaris

Scherpe boterbloem - Ranunculus acris

Grote ratelaar - Rhinanthus angustifolius

Kleine ratelaar - Rhinanthus minor

Vertakte leeuwentand - Scorzoneroides autumnalis

Dagkoekoeksbloem - Silene dioca

Echte koekoeksbloem - Silene flos-cuculi

Grasmuur - Stellaria graminea

Blauwe knoop - Succisa pratensis

Gele morgenster - Tragopogon pratensis subsp. pratensis

Hazenpootje - Trifolium arvense

Specificaties

Bloeimaanden: mei, juni, juli, augustus, september
Grondsoort: leemhoudend zand, zand, zandig veen
Grondvoorkeur: Lichte grond
Licht: zonnige plek
Mengseltype: Mengsels voor bloemrijk grasland
Vocht: vochtig
Voedselrijkdom: arme grond, niet te arme grond

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies