DBG Dijken Basis Gras

DBG Dijken Basis Gras

Option image
Kilo
€ 62,68 incl.BTW
Op voorraad
1-4 € 62,68 incl.BTW
5-9 € 59,54 incl.BTW
10-19 € 56,41 incl.BTW
>20 € 53,27 incl.BTW
incl.BTW

Achtergrond & karakter

Dit mengsel is bij uitstek geschikt om te combineren met het mengsel Dijken Basis Kruiden voor kruidenrijke dijken. Voor 65% bestaat het uit de soorten van het traditionele D1-mengsel, met daarin ook Engels raaigras. Deze soort kiemt nog bij lage temperaturen en zorgt voor een snelle vastlegging van de grond. Het blijkt echter dat Engels raaigras na de aanlegfase doorgaans snel uit de vegetatie verdwijnt en slecht bestand is tegen droogte. Zes grassoorten die ook op de lange termijn deel uitmaken van dijkvegetaties, zijn goed voor de andere 35% van dit mengsel. Zij zorgen door hun grotere worteldieptes voor meer stevigheid en laten bovendien meer ruimte voor kruiden.

Van alle grassoorten in het mengsel, ook van Engels raaigras, wordt de wildvorm gebruikt, die niet op bepaalde eigenschappen (zoals een hoge productiviteit) is geselecteerd. Dit mengsel is tot stand gekomen in samenwerking met EurECO Ecologisch Onderzoek en Advies en wordt geadviseerd in de Handreiking Grasbekleding , waar Cruydt-Hoeck bij betrokken is.

Grondsoort

Dit mengsel is geschikt voor alle grondsoorten. Voor een grotere diversiteit aan soorten gebruik je niet te zware grond. De kruiden zorgen mede voor de stevigheid. Ga uit van een lutumgehalte van maximaal 12-25% en een gehalte organische stof van 3-7%.

Zaaidichtheid

Met name in combinatie met kruiden geldt: zaai zo dun als je durft. Van 300 g/are buitendijks tot 75 g/are binnendijks. Zaai op plekken waar het kan (op de ‘kruin’ van de dijk en binnendijks) liever puur kruiden en geen of minder grassen. Neem contact op met onze adviseurs voor meer informatie.

Beheer

Tweemaal per jaar gefaseerd maaien en maaisel afvoeren.

Toepassing

Op (dijk)taluds, in bermen 

Samenstelling

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam
Standaard %

Agrostis capillaris

Gewoon struisgras

5,00%

Anthoxanthum odoratumGewoon reukgras5,00%
Arrhenatherum elatiusGlanshaver10,00%
Cynosurus cristatusKamgras5,00%
Festuca rubraRood zwenkgras20,00%
Lolium perenneEngels raaigras30,00%
Poa pratensis subsp. pratensisVeldbeemdgras10,00%
Poa trivialisRuw beemdgras5,00%
Trifolium repens CVWitte klaver cultuurvorm5,00%
Trisetum flavescensGoudhaver5,00%

Specificaties

Mengseltype: Grasmengsels

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies

Achtergrond & karakter

Dit mengsel is bij uitstek geschikt om te combineren met het mengsel Dijken Basis Kruiden voor kruidenrijke dijken. Voor 65% bestaat het uit de soorten van het traditionele D1-mengsel, met daarin ook Engels raaigras. Deze soort kiemt nog bij lage temperaturen en zorgt voor een snelle vastlegging van de grond. Het blijkt echter dat Engels raaigras na de aanlegfase doorgaans snel uit de vegetatie verdwijnt en slecht bestand is tegen droogte. Zes grassoorten die ook op de lange termijn deel uitmaken van dijkvegetaties, zijn goed voor de andere 35% van dit mengsel. Zij zorgen door hun grotere worteldieptes voor meer stevigheid en laten bovendien meer ruimte voor kruiden.

Van alle grassoorten in het mengsel, ook van Engels raaigras, wordt de wildvorm gebruikt, die niet op bepaalde eigenschappen (zoals een hoge productiviteit) is geselecteerd. Dit mengsel is tot stand gekomen in samenwerking met EurECO Ecologisch Onderzoek en Advies en wordt geadviseerd in de Handreiking Grasbekleding , waar Cruydt-Hoeck bij betrokken is.

Grondsoort

Dit mengsel is geschikt voor alle grondsoorten. Voor een grotere diversiteit aan soorten gebruik je niet te zware grond. De kruiden zorgen mede voor de stevigheid. Ga uit van een lutumgehalte van maximaal 12-25% en een gehalte organische stof van 3-7%.

Zaaidichtheid

Met name in combinatie met kruiden geldt: zaai zo dun als je durft. Van 300 g/are buitendijks tot 75 g/are binnendijks. Zaai op plekken waar het kan (op de ‘kruin’ van de dijk en binnendijks) liever puur kruiden en geen of minder grassen. Neem contact op met onze adviseurs voor meer informatie.

Beheer

Tweemaal per jaar gefaseerd maaien en maaisel afvoeren.

Toepassing

Op (dijk)taluds, in bermen 

Samenstelling

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam
Standaard %

Agrostis capillaris

Gewoon struisgras

5,00%

Anthoxanthum odoratumGewoon reukgras5,00%
Arrhenatherum elatiusGlanshaver10,00%
Cynosurus cristatusKamgras5,00%
Festuca rubraRood zwenkgras20,00%
Lolium perenneEngels raaigras30,00%
Poa pratensis subsp. pratensisVeldbeemdgras10,00%
Poa trivialisRuw beemdgras5,00%
Trifolium repens CVWitte klaver cultuurvorm5,00%
Trisetum flavescensGoudhaver5,00%

Specificaties

Mengseltype: Grasmengsels

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies