BIJzondere relaties tussen bijen en planten

Insecten en planten delen samen een geschiedenis die duizenden jaren teruggaat. In al die jaren zijn ze heel kunstig op elkaar afgestemd. Veel insecten, vooral als larve, zijn afhankelijk van een kleine groep planten of soms zelfs een specifieke plantensoort voor de overleving. Onze bloemenweide adviseur Thijs Gerritsen is onze bijenspecialist en hij legt uit welke BIJzondere relatie Gewone sachembij, Pluimvoetbij en Grote klokjesbij hebben met ‘hun’ groep planten.

Gewone sachembij 

Thijs Gerritsen: “De Gewone sachembij, goed te herkennen aan de lange beharing van de middenpoten, vliegt heel vroeg in het voorjaar; namelijk al vanaf maart. Ze hebben daarom planten nodig die ook vroeg bloeien. Bovendien hebben ze een hele lange tong en hebben daardoor de voorkeur voor diepe bloemen. Ze kunnen door hun lange tong niet uit ondiepe bloemen drinken. Gewone sachembijen ondersteun je door bijvoorbeeld Longkruid, Sleutelbloemen en Dovennetels in je tuin te planten.” 

Pluimvoetbij 

“De Pluimvoetbij is ongeveer zo groot als een honingbij. Je kunt de vrouwelijke bijen goed herkennen aan de flinke pluimen aan de achterpoten, die soms ramvol zitten met stuifmeel”, vertelt de adviseur. “De soort zie je vooral in de zomer op gele composieten. Gele composieten zijn paardenbloemachtige planten. Ook de larven van de Pluimvoetbij zijn kritische eters. Ze willen alleen maar stuifmeel van (gele) composieten. Wil je iets voor de Pluimvoet bij doen? Plant dan gele composieten in je tuin, zoals Gewoon biggenkruid, Groot en/of Klein Streepzaad of de verschillende soorten Leeuwentand. 

Grote klokjesbij 

“Door haar naam denk je dat het een grote bij is, maar de Grote klokjes bij is slechts bijna 1 cm groot. Het is een zwarte bij en ze heeft korte bruine beharing op het lijf. De bij vliegt alleen maar op klokjes, zoals haar naam ook al doet vermoeden. De larve is een kieskeurige eter en eet alleen maar stuifmeel van klokjes. Door onder andere Grasklokje, Weideklokje en Ruig klokje te planten, ondersteun je de Grote klokjesbij”, vertelt Thijs Gerritsen. 
Er zijn nog meer bijen die een specifieke plantensoort of een kleine groep planten nodig hebben voor de overleving. Daarom heeft Thijs Gerritsen voor jullie zijn plant top 10 voor bijen gemaakt.

Welke planten wil jij in je tuin? 

Knoopkruid - Centaurea jacea voor onder andere de Grote en Kleine roetbij 
Boerenwormkruid - Tanacetum vulgare is een belangrijke plant voor Wormkruidbij 
Gewone rolklaver - Lotus corniculatus var. corniculatus belangrijke nectarplant voor veel bijen en ook een waardplant van het Icarusblauwtje (vlinder) 
Vertakte leeuwentand - Scorzoneroides autumnalis is één van de bloemen waar de zeldzame Paardenbloembij op vliegt 
Grasklokje - Campanula rotundifolia is een belangrijke plant voor Grote klokjesbij, maar ook voor bijenhotelbowoners als de Tuinbladsnijder en Gewone behangersbij 
Rode klaver - Trifolium pratense is een fantastische insectenplant voor onder andere Tuinhommel en Klaverdikpootbij 
Beemdkroon - Knautia arvensis is een fantastisch insectenplant en zeer gewild bij heel veel verschillende bijen en vlinders waaronder de zeldzame Knautiabij 
Gevlekt longkruid - Pulmonaria officinalis is een ideale plant voor allerlei hommels 
Gewone berenklauw - Heracleum sphondylium subsp. sphondylium is een fantastisch insectenplant en trekt hele scharen insecten. Bijen met een korte tong komen er met name op af zoals zandbijen (bijvoorbeeld de Goudpootzandbij) en maskerbijen (bijvoorbeeld de Gewone maskerbij) 
Wilde marjolein - Origanum vulgare is ook een favoriet van velen, in het bijzonder diverse soorten hommels en dagvlinders
Advies nodig?

Klik hier voor het bloemenweide stappenplan. Kom je er niet uit? Neem dan contact op en vraag het een adviseur.

Andere blog/nieuws artikelen

Over Cruydt-Hoeck, In de media
Cruydt-Hoeck bij BinnensteBuiten
20 oktober 2023
In de media, Advies
Biodiversiteit stimuleren?
11 oktober 2023
Blog, In het zonnetje
Composieten
1 juni 2023
Over Cruydt-Hoeck, Evenementen
13 mei BROED - Biodiversiteitsfestival
1 mei 2023
Genomineerd voor de Koperen Oliekan
31 maart 2023
Wild en inheems voor meer biodiversiteit
1 maart 2023
Blog, Over Cruydt-Hoeck, Evenementen
Bezoek onze open dag!
1 maart 2023
Blog, Project
Inheems gevelpakket i.s.m. Stichting Steenbreek
8 februari 2023
Blog, Over Cruydt-Hoeck
Zadenschonen is specialistisch werk
17 november 2022
Blog, Project
Biodiversiteit op begraafplaatsen
28 oktober 2022
Project
Bloemrijke bermen langs de N34
20 oktober 2022
Blog, Project
Ecologische verbindingszone de Esperloop
23 september 2022