Stichting Het Levend Archief

Cruydt-Hoeck is nauw betrokken bij Stichting Het Levend Archief. Stichting Het Levend Archief wil de genetische diversiteit van wilde planten veilig stellen door zaden te verzamelen van inheemse plantensoorten en deze op te slaan in de Nationale Zadencollectie. Daarnaast wil Stichting Het Levend Archief zadenteelt stimuleren van inheemse plantenzaden van autochtone herkomst voor toepassing in tuin, park, openbaar groen en landschap. 

Om de biodiversiteit te vergroten worden er momenteel op grote schaal plantensoorten gezaaid en geplant die plantengeografisch niet passend zijn in ons land en daardoor niet aansluiten bij de behoeften van insecten, bijen en vlinders die van deze planten afhankelijk zijn. 

Dit kunnen plantensoorten zijn uit andere werelddelen, maar ook Nederlandse soorten uit het verre oosten of zuiden. Door zaden van autochtone herkomst niet alleen te verzamelen en te bewaren, maar door deze ook op professionele schaal te vermeerderen, kunnen we het grootschalige gebruik van goedgekeurde zaden en gecertificeerd plantgoed bevorderen. Dit is van belang voor het behoud en het biologisch herstel van natuur en landschap en de daarbij behorende fauna. 

Betrokken partijen bij Het Levend Archief 
Het netwerk van onderzoekers, beheerders en vrijwilligers betrokken bij Stichting Het Levend Archief omvat een waaier van onderzoeksinstellingen, natuurbeschermingsorganisaties, botanische tuinen, kwekers en organisaties als Naturalis, de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging (KNBV), het Centrum voor Genetische Bronnen in Nederland (CGN), het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN), Stichting FLORON, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen, maar ook duinbeheerders, gemeenten, waterschappen en provincies.

Advies nodig?

Klik hier voor het bloemenweide stappenplan. Kom je er niet uit? Neem dan contact op en vraag het een adviseur.

Andere blog/nieuws artikelen

Blog, Over Cruydt-Hoeck
17 november 2022
Blog, Project
28 oktober 2022
Project
20 oktober 2022
Blog, Project
23 september 2022
Blog, Advies
14 september 2022
Blog, Advies, Over Cruydt-Hoeck
3 september 2022
Blog, Advies, Onderzoek
31 augustus 2022
Blog, Project
31 augustus 2022
Onderzoek, Project
28 augustus 2022
Blog, Advies
23 augustus 2022
16 augustus 2022
Blog, Advies
15 augustus 2022