Van bedrijventerrein naar ecologsich werklandschap

Op bedrijvenpark Ecomunity in Oosterwolde zijn een vijftal bedrijven gevestigd op zeventien hectare grond. De kern van het concept is de zoektocht naar een balans tussen ecologie en economie. Daarom is 50% van het terrein gereserveerd voor bedrijven en 50% voor de natuur. Tweeëneenhalve hectare van het terrein bestaat uit inheemse bloemenweides. Een interview met de directeur van het Ecomunitypark Anne Jan Zwart!

U noemt het Ecomunitypark geen bedrijvenpark, maar een ecologisch werklandschap. Kunt u dat uitleggen?

‘We proberen de juiste voorwaarden te scheppen zodat een natuurlijk gebied kan ontstaan. Die aandacht voor natuurontwikkeling komt voort uit een verantwoordelijkheid voor de ruimte, een schaars goed. Tegelijkertijd betekent het dat het Ecomunitypark voor werknemers en klanten een fijne plek is om te zijn, ongeacht het weer en ongeacht wat je er te doen hebt. Werken in een groene omgeving is gezond en wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de inzetbaarheid van je medewerkers op de lange termijn aanzienlijk beter is. Groene ruimte is in die zin geld waard. Wij hebben echt een duurzaam verhaal te vertellen dat toekomstgerichte en vitale bedrijven aanspreekt. Kortom, als wij de winst langs de ‘People, Planet en Profit’-meetlat leggen dan hebben we een zeer rendabel ecologisch werklandschap.’

Met dus tweeëneenhalve hectare aan bloemenweides, wat vindt u ervan?

‘De bloemenweides zijn erg mooi. De intensiteit van de bloei is prachtig. En iedere maand en ieder seizoen is het beeld anders, qua kleur en dynamiek. Maar wat ik echt bijzonder vind is dat de bloemenweide leeft. Je ziet spinnenwebben in de morgendauw, op mooie dagen zie je veel insecten, in de winter zie je vogels die zaad eten van de wilde planten. De natuurontwikkeling en toename in biodiversiteit wordt gemonitord door een team experts van hogeschool Van Hall Larenstein. Zij meten de natuurwaarden op het park met nachtcamera’s en teltechnieken: vogels, nachtvlinders en zoogdieren. Wat is er? En wat komt erbij? Zo kunnen wij ons concept verbeteren en creëren we een blauwdruk voor andere bedrijventerreinen die de biodiversiteit willen stimuleren. We zien een flinke toename van het aantal insecten en er zijn al meer dan 100 soorten nachtvlinders geteld door experts.’ Gele morgenster - Tragopogon pratensis subsp. pratensis

Bloemenweides zijn vrij makkelijk aan te leggen op een bedrijventerrein, maar het vraagt wel een omschakeling in denken van beheerders. Hoe ging dat bij Ecomunity?

We hebben het wel moeten leren. Alles was bij ons gericht op bodemvruchtbaarheid, de opbouw van humus. Bij bloemenweides moet je de bodem juist verschralen. En als je in een zakelijke omgeving een weide aanlegt vraagt dat ook een omschakeling. Je laat het geschoren gazon en de geschoffelde border achter je, en ontwikkelt het terrein naar een wildere omgeving en tuin. Het bezoek vond het soms een puinhoop. Daarom is communicatie cruciaal. Als je het verhaal goed vertelt heeft het een wervende werking.

Wanneer we de biodiversiteit willen verbeteren is een integrale aanpak essentieel. Naast de bloemenweides werken jullie met nog meer landschapselementen….

‘Alle oude bomen en boswallen zijn blijven staan en bieden daardoor veel beschutting aan dieren. Over het terrein loopt een beek die we hebben laten graven waardoor er een soort beeklandschap is ontstaan en een open verbinding met de Compagnonsvaart en het IJsselmeer. Dit komt de vismigratie ten goede. Ecologisch onderzoek naar de positieve effecten daarvan loopt. Naast de beek zijn er ook poelen aangelegd op het terrein, ideaal voor kikkers en ringslangen. Het maaisel van de bloemenweides leggen we dan weer op een bult en daar vindt de ringslang weer beschutting. Het grijpt allemaal in elkaar.’

Hoe ervaart u dit proces?

‘Ik vind het een avontuur. Ik ben geen ecoloog. Als leek is dit zo bijzonder. We laten zien dat je met simpele maatregelen de biodiversiteit kan ondersteunen. We kunnen de ruimte op bedrijventerreinen zoveel beter benutten.’ 

Download hier het artikel over de bedrijventerreinen Hessenpoort in Zwolle en Ecomunity in Oosterwolde waar met zaden van Cruydt-Hoeck prachtige bloemenweides werden aangelegd waardoor de soortenrijkdom zich in korte tijd herstelde.

Advies nodig?

Klik hier voor het bloemenweide stappenplan. Kom je er niet uit? Neem dan contact op en vraag het een adviseur.

Andere blog/nieuws artikelen

Cruydt-Hoeck Kennisdag 2024
18 april 2024
Wild en inheems voor meer biodiversiteit
1 december 2023
Over Cruydt-Hoeck, In de media
Cruydt-Hoeck bij BinnensteBuiten
20 oktober 2023
In de media, Advies
Biodiversiteit stimuleren?
11 oktober 2023
Blog, In het zonnetje
Composieten
1 juni 2023
Over Cruydt-Hoeck, Evenementen
13 mei BROED - Biodiversiteitsfestival
1 mei 2023
Genomineerd voor de Koperen Oliekan
31 maart 2023
Blog, Over Cruydt-Hoeck, Evenementen
Bezoek onze open dag!
1 maart 2023
Blog, Project
Inheems gevelpakket i.s.m. Stichting Steenbreek
8 februari 2023
Blog, Over Cruydt-Hoeck
Zadenschonen is specialistisch werk
17 november 2022
Blog, Project
Biodiversiteit op begraafplaatsen
28 oktober 2022
Project
Bloemrijke bermen langs de N34
20 oktober 2022