Alles voor de openbare ruimte


In de (semi-)openbare ruimte zijn veel mogelijkheden om door voor ecologisch beheer te werken aan biodiversiteitsherstel. Op zoek naar praktische oplossingen voor het beheer van bermen en groenstroken? Een mooie toegevoegde waarde voor de parken in uw gemeente voor mens en biodiversiteit? Het beheersbaar maken van de eikenprocessierups? We helpen u graag verder.

Gemeentemengsels

Een passend bloemenmengsel voor uw gemeente in Nederland, met karakteristieke gebiedseigen flora en afgestemd op de lokale bodemeigenschappen.

Ontdek uw zadenmengsel op de Vakbeurs Openbare Ruimte in Utrecht, 27 en 28 september.

Lees meer

[email protected]

Mengselwijzer voor standaardmengsels


Het juiste zadenmengsel op de juiste plek maakt de meeste kans om uit te bloeien tot een succesvolle bloemenweide. Een mengsel wat past bij uw locatie, grondsoort en toepassing vind u hier. Download onze mengselwijzer

Nieuw! Wadimengsels

Steeds vaker zien we wateroverlast door regenpieken. Wadi's kunnen helpen bij het tijdelijk opslaan van water, om wateroverlast te voorkomen zonder het riool te belasten. Lees meer over de voordelen van een bloemenweide in de wadi t.o.v. gras beheerd als gazon.

Lees meer 

Maak eikenprocessierups beheersbaar

Een gebrek aan biodiversiteit en daarmee ook een gebrek aan natuurlijke vijanden zorgt voor een onbalans in de natuur. De eikenprocessierups is daar een vervelend voorbeeld van. De rups houdt van warmte, terwijl zijn vijanden van diversiteit in vegetatie houden. Door biodiversiteit toe te voegen, zal de balans terugkeren en de rups aanzienlijk minder overlast verzorgen. Laat de natuur voor u werken!

Lees meer   Ontdek EPR mengsels

Bermbeheer

Meer biodiversiteit, een betere leefomgeving voor bewoners en minder beheer. Kan dat? Jazeker kan dat. Door inheemse planten te zaaien in bermen en groenstroken in de openbare ruimte wordt de biodiversiteit en de leefomgeving verbeterd. Maar ook het beheer van bloemenweides is minder intensief dan het beheer van gazon. 

Lees meer   Ontdek de mengsels

Parken

Parken in stedelijk gebied zijn een mooie vorm van groen, maar zorgen ook voor minder hittestress en een betere waterretentie in de stad.  

Bloemenweides in parken zorgen voor meer biodiversiteit en een minder intensief beheer.

Lees meer   

Vind alles terug in onze catalogus, inclusief handleiding en handige tips


In onze Handleiding & catalogus 2022 vind je ons assortiment inheemse wilde bloemenzaden en mengsels, tips en alle informatie die je nodig hebt om van jouw bloemenweide een succes te maken.


PDF downloaden Bestellen

Onze droom is meer biodiversiteit creëren met bloemrijke vegetaties voor plant, dier en mens

Biodiversiteitsherstel werkt! Steeds weer zien we dat als we planten terugbrengen, dieren vanzelf volgen. Het is opwindend, inspirerend en motiverend om zo steeds meer bij te dragen aan biodiversiteitsherstel.

Tegelijk kunnen we niet zomaar alles overal zaaien en planten. De juiste planten op de juiste plaats, met daaraan gekoppeld het juiste beheer. Dit is essentieel voor ecologisch herstel, in plaats van onbedoelde schade aan te brengen aan onze natuurlijke populaties.


Jojanneke Bijkerk & Jasper Helmantel

Lees meer over ons ›

Samen komen we verder!

We willen bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit en het ecologisch herstel in Nederland. Maar dit kunnen we alleen in samenwerking met anderen. Daarom werken we continue samen met partners om natuurlijke bloemenweides te verwezenlijken.

Lees meer over partners ›