Meerwaarde van een meerjarige bloemenweide

De meerwaarde van een meerjarige bloemenweide

Ten opzichte van een eenjarige bloemenweide

Cruydt-Hoeck heeft zowel éénjarige als meerjarige bloemenmengsels in het sortiment, maar wanneer kiest u voor een éénjarig mengsel en wanneer juist voor een meerjarige bloemenweide? Deze typen mengsels hebben namelijk een zeer verschillend karakter en doel, waardoor ze moeilijk te vergelijken zijn.

Snel resultaat met een éénjarig bloemenmengsel

Wilt u snel resultaat of heeft u een tijdelijke begroeiing nodig? Dan is een éénjarig bloemenmengsel bij uitstek geschikt. Deze mengsels geven in het jaar van inzaaien nog een bloemrijk en vaak uitbundig resultaat. De éénjarige bloemen in deze mengsels zoals Korenbloem, Grote klaproos en Echte kamille hebben zich door de eeuwen heen gespecialiseerd in het groeien en bloeien op akkers. Wil je in de volgende jaren ook bloei van deze akkerbloemen, dan is een jaarlijkse grondbewerking en eventueel bijzaaien nodig, zoals op een akker gebruikelijk is. Wanneer deze grondbewerking stopt, zullen de akkerbloemen langzaam verdwijnen.

Een permanente bloemenweide

Wilt u toch liever een langdurige bloemenweide? Zaai dan een meerjarige bloemenmengsel, of zoals we het ook noemen: een bloemenmengsel voor de ontwikkeling van een kruidenrijk grasland. Meerjarige bloemen komen jaarlijks terug. Veel soorten planten in de meerjarige bloemenweide zijn van belang voor veel soorten insecten om van te eten (nectar, stuifmeel of andere plantendelen) en fungeren voor veel insecten als waardplant. Dit betekent dat dieren hun eieren afzetten op de plant of specifiek van een plantensoort afhankelijk zijn voor voedsel. Bovendien hoeft de grond niet jaarlijks bewerkt te worden en daar hebben de insecten die in de winter in de grond overwinteren ook profijt van. Een meerjarige bloemenweide gaat vanaf het tweede of derde jaar na het inzaaien bloeien. De planten investeren eerst in de wortels en bladeren. Met een goed beheer kan er een duurzame, natuurlijke vegetatie ontwikkelen.

Een combinatie

Wilt u graag een langdurige bloemenweide, maar wilt u wel snel bloei? Dan kunt u het akkerbloemenmengsel dun meezaaien met een meerjarig mengsel. In het jaar van inzaaien (mits in het voorjaar gezaaid) zullen de éénjarige bloemen al gaan bloeien. De meerjarige bloemen zullen dan vanaf het tweede jaar in bloei komen. De insecten (en mensen) kunnen dan hetzelfde jaar nog van de bloemenweide profiteren. Echter zullen de éénjarige bloemen de opvolgende jaren langzaam uit de bloemenweide verdwijnen.

Let op: Het kan zijn dat de eenjarige akkerbloemen iets te weelderig groeien of dat er veel eenjarig onkruid gaat groeien die veel licht wegnemen van de bodem. Op deze manier hindert de éénjarige vegetatie de zaden van het meerjarige mengsel bij het kiemen en groeien. Dan is het verstandig om de eenjarige planten af te maaien en af te voeren, zodat er weer voldoende licht valt op de bodem. Om dit te voorkomen is het goed om van te voren een schoon, onkruidvrij zaaibed te maken en eenjarige akkerbloemen heel dun mee te zaaien met het meerjarige mengsel.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.

Advies nodig?

Klik hier voor het bloemenweide stappenplan. Kom je er niet uit? Neem dan contact op en vraag het een adviseur.

Andere blog/nieuws artikelen

Blog, Over Cruydt-Hoeck
17 november 2022
Blog, Project
28 oktober 2022
Project
20 oktober 2022
Blog, Project
23 september 2022
Blog, Advies
14 september 2022
Blog, Advies, Over Cruydt-Hoeck
3 september 2022
Blog, Advies, Onderzoek
31 augustus 2022
Blog, Project
31 augustus 2022
Onderzoek, Project
28 augustus 2022
Blog, Advies
23 augustus 2022
16 augustus 2022
Blog, Advies
14 augustus 2022