Meerwaarde van een meerjarige bloemenweide

De meerwaarde van een meerjarige bloemenweide

Duurzame waarde voor de biodiversiteit

Wilde klaprozen en korenbloemen, wie houdt er niet van? Deze éénjarige akkerbloemen geven zeker nectar aan insecten, maar om ze jaar op jaar terug te laten komen, moet ieder jaar een bodembewerking plaatsvinden. Hierdoor kan zich geen duurzame insectengemeenschap ontwikkelen.

Beter leg je een meerjarige bloemenweide aan, bestaande uit hoofdzakelijk overblijvende plantensoorten, waar insecten ook in najaar en winter een onderkomen vinden. Deze planten bieden aan insecten een duurzaam leefgebied met voedsel en schuilgelegenheid, en functioneren bovendien vaak als waardplant (voedselplant voor de larven). Iedere plant trekt weer andere insecten aan.

Minder beheer

Een ander voordeel van een meerjarige bloemenweide is dat je niet ieder jaar de bodem opnieuw hoeft te bewerken en in te zaaien. In plaats daarvan houd je de bloemenweide bloemrijk door af en toe te maaien en het maaisel af te voeren. Hiermee stuur je in de meerjarige ontwikkeling van de vegetatie. Je maait nooit alles in één keer af, maar faseert hierin, zodat er altijd genoeg voedsel en schuilgelegenheid overblijft voor de insecten.

Goed om te weten is dat een meerjarige bloemenweide vanaf het tweede jaar na inzaaien in bloei komt. De planten vormen in het eerste jaar wortels en bladeren. Omdat ze doorgaans lang leven, nemen ze de tijd om in bloei te komen.

Combineren!

Wil je graag een meerjarige bloemenweide, maar wil je wel snel bloei? Dan kun je wat akkerbloemen (bijvoorbeeld ons A6-mengsel, maximaal 25%) meezaaien met een meerjarig mengsel. In het jaar van inzaaien (mits in het voorjaar gezaaid) zullen de akkerbloemen al gaan bloeien. Vanaf het tweede jaar nemen de overblijvende soorten het over. De akkerbloemen zullen geleidelijk uit de bloemenweide verdwijnen.

Let op: mocht je in het eerste jaar na inzaaien veel last hebben van eenjarige onkruiden zoals Melganzenvoet (Melde) en Perzikkruid die in de bodem zaten, dan is het verstandig om – ondanks dat er akkerbloemen bloeien – toch het geheel te maaien, zodat er weer voldoende licht op de bodem valt en de overblijvende soorten zich kunnen ontwikkelen.

Heb je een project van meer dan 1000 vierkante meter? En wil je een mengsel op maat met de mogelijkheid tot een hoog aandeel autochtone zaden? Wij maken graag een speciaalmengsel voor jouw project met zoveel mogelijk gebiedseigen soorten.

Neem contact op met een van onze adviseurs: 0516 44 11 44 of [email protected]

Advies nodig?

Klik hier voor het bloemenweide stappenplan. Kom je er niet uit? Neem dan contact op en vraag het een adviseur.

Andere blog/nieuws artikelen

Blog, Project
Inheems gevelpakket i.s.m. Stichting Steenbreek
8 februari 2023
Blog, Over Cruydt-Hoeck
Kerstgroet 2022
14 december 2022
Blog, Over Cruydt-Hoeck
Zadenschonen is specialistisch werk
17 november 2022
Blog, Project
Biodiversiteit op begraafplaatsen
28 oktober 2022
Project
Bloemrijke bermen langs de N34
20 oktober 2022
Blog, Project
Ecologische verbindingszone de Esperloop
23 september 2022
Blog, Advies
Welke insecten vliegen in het najaar?
14 september 2022
Blog, Advies, Over Cruydt-Hoeck
Gebruik inheemse en autochtone planten en zaden voor meer biodiversiteit
3 september 2022
Blog, Advies, Onderzoek
Wilde bestuivers hebben een waardevolle rol bij fruitteelt
31 augustus 2022
Onderzoek, Project
Versterk de dijk met bloemrijke vegetaties
28 augustus 2022
Blog, Advies
Draagvlak voor een bloemenweide
23 augustus 2022
Samen met kinderen de bloemenweide ontdekken
16 augustus 2022