Stenen eruit, planten erin

Het is een trend geworden: We zien dat veel burgers kiezen voor een onderhoudsvriendelijke tuin en dat zij de prachtige planten en kleurrijke bloemen vervangen door stenen. Deze onderhoudsvriendelijke tuinen worden links en rechts soms zelfs gepromoot. Informatie over de negatieve gevolgen van deze verstening hoor je niet veel. 

De verstening van de tuinen heeft namelijk niet alleen invloed op de biodiversiteit – immers minder groen in de tuin betekent minder ruimte voor insecten en vogels – maar verstening heeft ook invloed op het klimaat in de tuin en de afvoer van regenwater. Hieronder leggen we uit waarom.

Verstening en klimaatsverandering 

U heeft vast wel gemerkt dat de temperatuur in bebouwd gebied (zoals een stad) een stuk hoger ligt dan de temperatuur op het platteland. Warmte blijft boven deze ‘stenen’ oppervlaktes langer hangen. Deze bebouwde gebieden worden ook wel hitte-eilanden genoemd en de temperatuur kan er meer dan 8 graden Celsius hoger zijn dan in de omgeving! Als het op een tropische dag bijvoorbeeld 35 graden is, kan het op een hitte-eiland wel 43 graden worden. Deze hogere temperaturen brengen problemen mee voor de gezondheid van mensen en kunnen zelfs leiden tot meer sterfgevallen. Om deze hitte-eilanden tegen te gaan zijn meer bomen en planten nodig. Zij verdampen water waardoor de omgeving afkoelt. Daarnaast zorgen bomen voor schaduw. Je kunt dus je eigen klimaat regelen met de hulp van planten! 

Verstening en wateroverlast
Vindt u ook niet dat de laatste tijd meer harde regenbuien lijken te vallen? In tegenstelling tot bomen en planten kunnen stenen geen water opslaan. Verstening zorgt er dus voor dat tijdens de (hoos)buien het water direct afgevoerd wordt naar het riool. Er komt hierdoor een grote druk op de aanwezige riolering en bij langdurige (hoos)buien kan dit zelfs leiden tot wateroverlast en kunnen straten en kelders overstromen. Bovendien komt er steeds meer regenwater in het riool en eindigt er steeds minder water als grondwater. En dit brengt meer kosten met zich mee voor de gemeente.

Verstening en afname biodiversiteit

Bovendien zorgt de verstening er voor dat bomen en planten minder ruimte hebben. Dit zorgt weer voor een afname van dieren zoals egels, vogels, vlinders, wilde bijen en andere insecten. Zonde! Want (inheemse) planten en dieren zorgen niet alleen voor een mooiere leefomgeving, maar het inspireert onze kinderen ook om met grote zorg om te gaan met onze planeet. 

Als bewoner is uw hulp tegen verstening onmisbaar. Zeker als u bedenkt dat ongeveer 40% van de stedelijke oppervlakte in bezit is van particulieren. Ons advies is dan ook: Tegels eruit en (inheemse) planten er weer in! Elke tegel helpt. Onze bloemenweide-adviseurs helpen u hier graag bij. Op www.cruydthoeck.nl en www.deheliant.nl kunt u inheemse wilde plantenzaden en wilde planten vinden. 

Voor meer informatie over deze problematiek verwijzen we u ook graag naar Operatie Steenbeek – één van onze samenwerkingspartners. Zij hebben als doel om de burgers weer te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. Zij organiseren inspirerende lokale bijeenkomsten en hebben veel kennis in huis. Meer informatie kunt u vinden op www.operatiesteenbreek.nl.

Advies nodig?

Klik hier voor het bloemenweide stappenplan. Kom je er niet uit? Neem dan contact op en vraag het een adviseur.

Andere blog/nieuws artikelen

Blog, Project
Inheems gevelpakket i.s.m. Stichting Steenbreek
8 februari 2023
Blog, Over Cruydt-Hoeck
Kerstgroet 2022
14 december 2022
Blog, Over Cruydt-Hoeck
Zadenschonen is specialistisch werk
17 november 2022
Blog, Project
Biodiversiteit op begraafplaatsen
28 oktober 2022
Project
Bloemrijke bermen langs de N34
20 oktober 2022
Blog, Project
Ecologische verbindingszone de Esperloop
23 september 2022
Blog, Advies
Welke insecten vliegen in het najaar?
14 september 2022
Blog, Advies, Over Cruydt-Hoeck
Gebruik inheemse en autochtone planten en zaden voor meer biodiversiteit
3 september 2022
Blog, Advies, Onderzoek
Wilde bestuivers hebben een waardevolle rol bij fruitteelt
31 augustus 2022
Onderzoek, Project
Versterk de dijk met bloemrijke vegetaties
28 augustus 2022
Blog, Advies
Draagvlak voor een bloemenweide
23 augustus 2022
Samen met kinderen de bloemenweide ontdekken
16 augustus 2022