Samenwerkingen
vlinder flower
Samenwerkingen

Partners

Het Levend Archief

Het Levend Archief is een project dat zich focust op het verzamelen, opkweken en opslaan van zaden van inheemse plantensoorten met als belangrijkste aspect dat het materiaal van Nederlandse oorsprong is. Het voornaamste doel van dit project is het veilig stellen van inheemse plantensoorten, zodat wanneer bronpopulaties dreigen te verdwijnen, we genetisch identiek zaad kunnen gebruiken om de populaties te redden. De zaden worden opgeslagen in een grote koelcel, zodat zij meerdere jaren bewaard kunnen blijven.

www.hetlevendarchief.nl
De Vlinderstichting

De Vlinderstichting is dé organisatie die de deskundigheid in Nederland en Europa over vlinders en libellen bundelt. We maken ons sterk voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa.

www.vlinderstichting.nl
 


Vakgroep Wilde Weelde

Wilde Weelde is de vakvereniging van hoveniers, tuinontwerpers, kwekers en leveranciers van natuurvriendelijke tuinen, planten en materialen. 

www.wildeweelde.nl
 


Operatie Steenbreek

Operatie Steenbreek geeft iedereen de kans een concrete bijdrage te leveren aan het leefklimaat in de eigen omgeving: tegels eruit, planten erin. We organiseren inspirerende lokale bijeenkomsten we hebben veel kennis in huis.

www.operatiesteenbreek.nl
 Science4Nature

Net als Cruydt-Hoeck zet Science4Nature zich in voor een kleurrijk Nederland door met wetenschappelijke kennis effectieve herstelprojecten op te zetten voor onze meest bedreigde plantensoorten. Het doel van het programma Kleurrijk Nederland is om te achterhalen welke gerichte maatregelen nodig zijn om soorten er weer bovenop te helpen. Zo kunnen allerlei prachtige plantensoorten zichzelf weer in het wild redden en houden we Nederland kleurrijk. 

www.science4nature.nl
 


NL Greenlabel

NL Greenlabel is het eerste integrale duurzaamheidslabel voor producten en diensten in de buitenruimte voor Nederland. De zaden van Cruydt-Hoeck zijn bekroond met een NL Greenlabel A in het Duurzaamheidsrapport. 

www.nlgreenlabel.nl
 


Bijenstichting

De missie van de bijenstichting is door middel van educatie overheidsbeleid en aanleg van bijenlinten voor honingbijen, wilde bijen en hommels te beïnvloeden.

www.bijenstichting.nl
 


Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Natuurorganisaties, boeren, burgers, wetenschappers, banken, overheden en bedrijven zetten zich samen in voor biodiversiteitsherstel in Nederland.

www.samenvoorbiodiversiteit.nl 


Natuurpro

Natuurpro geeft antwoord op maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot natuur. Natuurpro wil bijdragen aan een natuurlijke leefomgeving, zowel in het stedelijke als landelijke gebied. 

www.natuurpro.nl
 


NL Bloeit!

Stichting NL Bloeit! is een dynamische werkplaats voor het samen investeren in een duurzame en veerkrachtige leefomgeving, voor flora, fauna en mensen. De focus ligt op de verrijking van de basis van ons land-ecosysteem; instandhouding en stimulering van de bodemkwaliteit en van flora van oorspronkelijk inheemse herkomst. 

www.nlbloeit.nlSpringzaad

Springzaad zet zich in voor meer ruimte en natuur voor kinderen. Fysieke ruimte, maar ook ruimte in harten en hoofden, regels en beleid.

www.springzaad.nl  
 


SER

De SER heeft als missie ecologisch herstel en bevordert de wetenschap. De SER zet zich in voor het in stand houden van de biodiversiteit, het verbeteren van de veerkracht in een veranderend klimaat en om een ecologisch gezonde relatie tussen natuur en cultuur te herstellen.

www.ser.org 


JUB Holland

De missie van JUB Holland is om bloembollenproducten aan te bieden in het hogere marktsegment in Europa door middel van innovatieve concepten, kwalitatief hoogwaardige producten en op maat gemaakte programma’s. Deze producten worden deels geleverd uit eigen kwekerij, waar de bloembollen op een duurzame wijze worden geteeld.

www.jubholland.nl
 


Stichting Oase

Stichting Oase is een beweging voor vrienden van natuurrijke tuinen, parken en plantsoenen in Nederland en Vlaanderen. 

www.stichtingoase.nl 


Wortels & Vleugels

Cruydt-Hoeck heeft een lespakket ontwikkeld in opdracht van ‘Wortels & Vleugels’, een programma voor duurzaamheidseducatie van Kunst & COO in de gemeente Ooststellingwerf.

www.wortels-en-vleugels.nl 


BEESPOKE, Interreg North Sea Region

De algemene doelstelling van BEESPOKE is om het aantal wilde bestuivers en de bestuiving van gewassen op lokale en landelijke schaal te vergroten door nieuwe expertise, instrumenten en financiële kennis te verstrekken aan landbouw en beleidsmakers, om zo duurzamere en veerkrachtige agro-ecosystemen te creëren.

www.northsearegion.eu/beespoke 


Flora van Nederland

Flora van Nederland van Stichting Planten Dichterbij is een laagdrempelige bron van kennis over planten en plantengemeenschappen voor iedereen die zich wil verdiepen in onze wilde Flora.

www.floravannederland.nl


Oase Netwerk

In het Oase Netwerk werken organisaties samen die zich inzetten voor een natuurrijke leefomgeving door het stimuleren van samenwerking, ontmoetingen, het uitwisselen en delen van kennis, ervaring en inspiratie.

www.oasenetwerk.nl

Ynnatura

De Stichting Ynnatura gelooft dat het Friese bedrijfsleven een cruciale rol kan spelen in de ontwikkeling van het Friese landschap. De stichting wil dat dit landschap, deze natuur, onze leefomgeving, hét voorbeeld wordt voor de rest van Nederland. Daarom mobiliseert en inspireert Ynnatura het Friese bedrijfsleven om hier actief aan bij te dragen.

www.itfryskegea.nl


Gemeente Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf heeft de ambitie uitgesproken zich actief te willen inzetten voor biodiversiteit in openbaar groen.

www.ooststellingwerf.nl
 


Gemeente Weststellingwerf

De gemeente Weststellingwerf heeft de ambitie uitgesproken zich actief te willen inzetten voor biodiversiteit in openbaar groen. 

www.weststellingwerf.nl