Advies
vlinder flower
Zaaien

Algemene aanwijzingen voor aanleg van bloemenweides

Opkweken van planten: Algemene zaai instructies

 

Zaaiadvies

Zaden zijn ingenieuze wondertjes der natuur. Planten zorgen ervoor dat hun zaden verspreid worden op een specifieke, effectieve manier, door wind, water, insecten, dieren of vogels. Zaden hebben een ingebouwd systeem dat er voor zorgt dat de zaden niet eerder kiemen dan nodig is. Deze ingebouwde veiligheid maakt dat niet alle zaden kiemen direct na het uitzaaien. Deze zogenaamde kiemrust kan doorbroken worden door de natuurlijke omstandigheden na te bootsen. Deze voorwaarden om tot kieming over te gaan zijn per plant verschillend maar kunnen in een aantal groepen worden ondergebracht. Indien bekend wordt dit vermeld in de soortenlijst.

 

 

Algemeen

Een belangrijk uitgangspunt bij het zaaien is dat zaden doorgaans niet dieper moeten worden gezaaid dan de dikte van het zaad. In het algemeen moeten de zaden na het zaaien regelmatig vochtig gehouden worden maar nooit nat. De beste zaaitijd is de natuurlijke zaadval van de plant. In het algemeen is dat voor tweejarigen, winterannuellen en vaste planten augustus en september en voor éénjarige planten maart-half mei. In de praktijk kun je daar nog veel mee spelen en ook prima zaaien op minder optimale tijdstippen.

 

 

Zaaien in potten en zaaibakken

Bij het zaaien in potten kun je het beste gebruik maken van zaaigrond. Deze is vrij van onkruidzaden. Bij de beter gesorteerde kwekerijen, tuincentra en groenwinkels is dit als kant en klaar product te koop. Indien niet beschikbaar kun je dit ook zelf maken door twee derde deel gezeefde potgrond te mengen met een derde deel scherp (metsel) zand. Bij snelkiemende zaden is afstrooien met zaaigrond vaak voldoende. Zaden die er langer over doen om te kiemen afstrooien met een dun laagje fijn grind. Fijn aquariumgrind uit de dierenwinkel is hiervoor ideaal.

 

 

Zaaien direct in de grond

Zorg bij het direct zaaien in de grond dat deze grond zo veel mogelijk vrij is van (wortel)onkruiden. Vork hinderlijke wortelonkruiden uit. Door het in te zaaien stuk wel te bewerken, maar nog niet in te zaaien, maak je een zogenaamd ‘vals zaaibed’. Onkruiden zullen in de bewerkte grond eerder kiemen en door deze weer te schoffelen put je de aanwezige ‘zaadbank’ uit. Door deze bewerking enkele keren te herhalen is de uitgangssituatie veel schoner op het moment van zaaien. Bij zware (klei)gronden kun je het zaaibed verschralen door wat zand door de bovenlaag te mengen. Door te zaaien op regels is gemakkelijker te ziet wat onkruid is en wat de gewenste plantensoort. Tussen de regels kan gemakkelijk geschoffeld of gewied worden.

 

 

Zaaien van bloemenweidemengsels

Voor het zaaien van wilde bloemenmengsels gelden globaal dezelfde aanbevelingen als hierboven. Meer over het zaaien van bloemenweidemengsels kunt u vinden onder "ADVIES"