Fryske Siedmingsels - Zadenmengsels van Friese bodem, voor Friese bodem

Voor het inzaaien van de openbare ruimte en bermen in de nabijheid van natuurgebieden, wil it Fryske Gea het liefst zaden die oorspronkelijk uit de omgeving komt. Daarop heeft Cruydt-Hoeck samen met  It Fryske Gea het plan uitgewerkt om speciaal samengestelde bloemenmengsels te maken. Daarvoor hebben we in en voor Friesland zaden verzameld en opgekweekt. Dit met het behoud en herstel van het Friese landschap als uitgangspunt.

Met de zaden hebben we Fryske Siedmingsels samengesteld: bloemenweidemengsels die passen bij de verschillende grondsoorten in Friesland, met gebiedseigen soorten.

Inheems en autochtoon

Wanneer je wilt bijdragen aan biodiversiteitsherstel, gebruik dan inheemse zaden en planten van autochtone herkomst. Inheemse planten zijn soorten die van nature binnen een verspreidingsgebied voorkomen. Van autochtone herkomst houdt in dat de zaden afkomstig zijn van planten die van oorsprong in een gebied stonden. 

Knoopkruid is bijvoorbeeld inheems in Nederland, Polen en ook Spanje, maar het klimaat en de bodem in Nederland is heel anders dan in Polen en Spanje. Knoopkruid wat al eeuwenlang in Polen groeit heeft zich aangepast aan de omstandigheden daar.

Lees meer

De juiste planten op de juiste plek

Kies een zadenmengsel dat past bij de bodem, voor het beste resultaat. Mengsels voor openbaar groen zijn geschikt voor verschillende toepassingen in de publieke ruimte, zoals bermen en groenstroken. Deze mengsels bevatten soorten die niet geschikt zijn voor in een tuin.

Hoe zijn de mengsels tot stand gekomen?

Van 2020 tot en met 2022 zijn zaden verzameld in natuurgebieden van it Fryske Gea (in samenspraak met de terreineigenaar en beheerder). Met die zaden zijn teelten opgezet, om ze te vermeerderen. Na de oogst zijn de zaden geschoond. Daarna zijn mengsels gemaakt, passend bij de drie bodemsoorten in Friesland.

Zelf bijdragen aan biodiversiteitsherstel

Bijdragen aan biodiversiteitsherstel in je eigen tuin? Een wildebloemenweide bevat naast nectarplanten ook waardplanten en drachtplanten voor verschillende vlinders, zweefvliegen, wilde bijen en andere insecten.

It Fryske Gea

It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. We hebben als doel de bescherming, het behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultureel erfgoed. Op het moment beheren we meer dan 60 verschillende natuurgebieden met een totale oppervlakte van zo’n 21.000 hectare. Dit doen we niet alleen. We worden gesteund door ruim 30.000 leden! Met zijn allen beschermen we de natuur in Fryslân.

Vind alles terug in onze catalogus, inclusief handleiding en handige tips


In onze Handleiding & catalogus 2022 vind je ons assortiment inheemse wilde bloemenzaden en mengsels, tips en alle informatie die je nodig hebt om van jouw bloemenweide een succes te maken.


PDF downloaden Bestellen

Samen werken aan meer biodiversiteit

Biodiversiteitsherstel werkt! Steeds weer zien we dat als we planten terugbrengen, dieren vanzelf volgen. Het is opwindend, inspirerend en motiverend om zo steeds meer bij te dragen aan biodiversiteitsherstel.

Tegelijk kunnen we niet zomaar alles overal zaaien en planten. De juiste planten op de juiste plaats, met daaraan gekoppeld het juiste beheer. Dit is essentieel voor ecologisch herstel, in plaats van onbedoelde schade aan te brengen aan onze natuurlijke populaties.


Jojanneke Bijkerk & Jasper Helmantel

Lees meer over ons ›

Samen komen we verder!

We willen bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit en het ecologisch herstel in Nederland. Maar dit kunnen we alleen in samenwerking met anderen. Daarom werken we continue samen met partners om natuurlijke bloemenweides te verwezenlijken.

Lees meer over partners ›