KG2 Kruidenrijk grasland (N12.02) - vochtige zandgrond

KG2 Kruidenrijk grasland (N12.02) - vochtige zandgrond

Aantal: Beschikbaar als:
Option image
Losse grammen
€ 0,6315 incl.BTW
Op voorraad
100-249 gram € 0,6315 incl.BTW
250-499 gram € 0,5418 incl.BTW
500-4999 gram € 0,4074 incl.BTW
5000-9999 gram € 0,3870 incl.BTW
10000-19999 gram € 0,3667 incl.BTW
>20000 gram € 0,3463 incl.BTW
incl.BTW
Achtergrond en karakter
Landbouwgrond die uit productie wordt gehaald en als bestemming (agrarische) natuur krijgt, ontwikkelt zich vaak moeizaam naar een meer kruidenrijke vegetatie. Om dit proces te versnellen, hebben we mengsels ontwikkeld die doorgezaaid kunnen worden in een bestaand weiland, mits de productie al wat naar beneden is gebracht. Omdat het in het buitengebied plaatsvindt, is het van het grootste belang om hiervoor autochtone zaden te gebruiken. Zo zorg je voor een versnelde ontwikkeling van het N12.02-natuurdoeltype.
Dit mengsel bevat soorten die van nature door het hele land in matig voedselrijke graslanden voorkomen. Er zijn ook enkele grassen in opgenomen die karakteristiek zijn voor schralere omstandigheden. 
Foto door Willy Heijenga
Grondsoort
Geschikt voor alle gronden, mits niet te voedselrijk (<5 ton droge stof/ha/jaar). Kies het juiste mengsel bij de juiste vochtigheid. 
Zaaidichtheid
Dit mengsel kan d.m.v. een doorzaaimachine in een bestaande grasmat worden gezaaid. Zaai met een doorzaaimachine 2,5 kilo per hectare.
Volvelds zaaien op kale grond: zaai tot 5 kilo per hectare.
Zaaiperiode
Zaai met een doorzaaimachine alleen in september en oktober.
Volvelds zaaien kan jaarrond, ideaal is van augustus tot en met oktober. Februari tot april is een goede tweede optie om te zaaien.
Beheer
Tweemaal per jaar gefaseerd maaien en het maaisel afvoeren. Het maaisel is geschikt als veevoer.
Toepassing
Niet productieve graslanden en nieuwe en bestaande natuurterreinen in het buitengebied.

Specificaties

Bloeimaanden: mei, juni, juli, augustus, september, oktober
Bloeitijd beginmaand: mei
Bloeitijd eindmaand: oktober
Grondsoort: zand
Licht: zonnige plek
Vocht: nat, vochtig
Voedselrijkdom: niet te arme grond, voedselrijke grond

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies

Achtergrond en karakter
Landbouwgrond die uit productie wordt gehaald en als bestemming (agrarische) natuur krijgt, ontwikkelt zich vaak moeizaam naar een meer kruidenrijke vegetatie. Om dit proces te versnellen, hebben we mengsels ontwikkeld die doorgezaaid kunnen worden in een bestaand weiland, mits de productie al wat naar beneden is gebracht. Omdat het in het buitengebied plaatsvindt, is het van het grootste belang om hiervoor autochtone zaden te gebruiken. Zo zorg je voor een versnelde ontwikkeling van het N12.02-natuurdoeltype.
Dit mengsel bevat soorten die van nature door het hele land in matig voedselrijke graslanden voorkomen. Er zijn ook enkele grassen in opgenomen die karakteristiek zijn voor schralere omstandigheden. 
Foto door Willy Heijenga
Grondsoort
Geschikt voor alle gronden, mits niet te voedselrijk (<5 ton droge stof/ha/jaar). Kies het juiste mengsel bij de juiste vochtigheid. 
Zaaidichtheid
Dit mengsel kan d.m.v. een doorzaaimachine in een bestaande grasmat worden gezaaid. Zaai met een doorzaaimachine 2,5 kilo per hectare.
Volvelds zaaien op kale grond: zaai tot 5 kilo per hectare.
Zaaiperiode
Zaai met een doorzaaimachine alleen in september en oktober.
Volvelds zaaien kan jaarrond, ideaal is van augustus tot en met oktober. Februari tot april is een goede tweede optie om te zaaien.
Beheer
Tweemaal per jaar gefaseerd maaien en het maaisel afvoeren. Het maaisel is geschikt als veevoer.
Toepassing
Niet productieve graslanden en nieuwe en bestaande natuurterreinen in het buitengebied.

Specificaties

Bloeimaanden: mei, juni, juli, augustus, september, oktober
Bloeitijd beginmaand: mei
Bloeitijd eindmaand: oktober
Grondsoort: zand
Licht: zonnige plek
Vocht: nat, vochtig
Voedselrijkdom: niet te arme grond, voedselrijke grond

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies