NGW2 Middenschraal grasmengsel

NGW2 Middenschraal grasmengsel

Aantal: Beschikbaar als:
Option image
Kilo
€ 90,31 incl.BTW
Op voorraad
Option image
100 gram
€ 14,00 incl.BTW
Op voorraad
Option image
500 gram
€ 45,15 incl.BTW
Op voorraad
incl.BTW

Voor minder schrale zand- en kleigronden. Te combineren met bloemzaadmengsel G1 of G2.

Bestelt u meerdere kilo’s van één soort? Dan verpakken we alles om duurzaamheidsredenen in één zak.

Wij ontraden het om graszaden mee te zaaien met uw mengsel voor bloemrijk grasland. Door uitsluitend bloemzaden te zaaien, kunnen deze zich goed ontwikkelen en een voorsprong opbouwen ten opzichte van sneller groeiende grassen. Na verloop 
van jaren komen er vanzelf graszaden vanuit de omgeving in uw bloemrijk grasland. Graszaden verstoren de ontwikkeling van het bloemrijk grasland. Maar in sommige gevallen is het toch wenselijk grassen mee te zaaien. Bijvoorbeeld bij problemen met uitspoeling bij nieuw aangelegde taluds of vanwege verstuivingsgevaar of erosie. Reguliere graszadenmengsels zijn hiervoor ongeschikt. De grassoorten in deze mengsels zijn vaak zodevormend en concurreren dus de bloemen weg. Beter is om polvormende grassoorten te zaaien. Wij hebben een aantal speciale grasmengsels ontwikkeld om met onze bloemenzaadmengsels te combineren. De hierna genoemde mengsels zijn samengesteld uit grassoorten die weliswaar in Nederland en België in het wild voorkomen in natuurlijke hooilanden en schraal-graslandvegetaties, maar die wel afkomstig zijn van gespecialiseerde telers van wilde grassen. Over het algemeen zijn het grassen die zich relatief langzaam ontwikkelen en geen dichte zoden vormen. Zo laten ze ruimte voor de soorten uit onze bloemenzaadmengsels. 

Te zaaien hoeveelheid 
De hoeveelheid te zaaien graszaad is sterk afhankelijk van de doelstelling. Als u naar grotere bloemrijkheid streeft, is het uiteraard gewenst weinig of liefst helemaal geen gras mee te zaaien. Wilt u – om welke reden dan ook – toch gras inzaaien, dan is een zeer bescheiden hoeveelheid al voldoende. De eerste jaren zaai- en de grassoorten zich namelijk relatief snel uit, terwijl de bloei- ende planten zich pas later geleidelijk beginnen te verspreiden. 

In combinatie met bloemrijk graslandmengsels maximaal 0,1 tot 0,5 gram per m2. Zaait u alleen graszaad, gebruik dan maximaal 1 tot 2 gram per m2, zodat de grassen mooi uit kunnen groeien en er ook nog een beetje ruimte is voor spontane ontwikkeling van kruiden. 

Soorten in het mengsel:

Grote vossenstaart - Alopecurus pratensis

Gewoon reukgras - Anthoxanthum odoratum

Glanshaver - Arrhenatherum elatius

Bevertjes - Briza media

Kamgras - Cynosurus cristatus

Rood zwenkgras - Festuca rubra

Goudhaver - Trisetum flavescens

Specificaties

Bloeimaanden: april, mei, juni, juli, augustus
Hoogtebereik: 15 - 90 cm
Hoogte tot: 90
Hoogte van: 15
Inheems/uitheems: Inheems in Nederland
Licht: zonnige plek
Mengseltype: Grasmengsels
Vocht: droog, vochtig

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies

Voor minder schrale zand- en kleigronden. Te combineren met bloemzaadmengsel G1 of G2.

Bestelt u meerdere kilo’s van één soort? Dan verpakken we alles om duurzaamheidsredenen in één zak.

Wij ontraden het om graszaden mee te zaaien met uw mengsel voor bloemrijk grasland. Door uitsluitend bloemzaden te zaaien, kunnen deze zich goed ontwikkelen en een voorsprong opbouwen ten opzichte van sneller groeiende grassen. Na verloop 
van jaren komen er vanzelf graszaden vanuit de omgeving in uw bloemrijk grasland. Graszaden verstoren de ontwikkeling van het bloemrijk grasland. Maar in sommige gevallen is het toch wenselijk grassen mee te zaaien. Bijvoorbeeld bij problemen met uitspoeling bij nieuw aangelegde taluds of vanwege verstuivingsgevaar of erosie. Reguliere graszadenmengsels zijn hiervoor ongeschikt. De grassoorten in deze mengsels zijn vaak zodevormend en concurreren dus de bloemen weg. Beter is om polvormende grassoorten te zaaien. Wij hebben een aantal speciale grasmengsels ontwikkeld om met onze bloemenzaadmengsels te combineren. De hierna genoemde mengsels zijn samengesteld uit grassoorten die weliswaar in Nederland en België in het wild voorkomen in natuurlijke hooilanden en schraal-graslandvegetaties, maar die wel afkomstig zijn van gespecialiseerde telers van wilde grassen. Over het algemeen zijn het grassen die zich relatief langzaam ontwikkelen en geen dichte zoden vormen. Zo laten ze ruimte voor de soorten uit onze bloemenzaadmengsels. 

Te zaaien hoeveelheid 
De hoeveelheid te zaaien graszaad is sterk afhankelijk van de doelstelling. Als u naar grotere bloemrijkheid streeft, is het uiteraard gewenst weinig of liefst helemaal geen gras mee te zaaien. Wilt u – om welke reden dan ook – toch gras inzaaien, dan is een zeer bescheiden hoeveelheid al voldoende. De eerste jaren zaai- en de grassoorten zich namelijk relatief snel uit, terwijl de bloei- ende planten zich pas later geleidelijk beginnen te verspreiden. 

In combinatie met bloemrijk graslandmengsels maximaal 0,1 tot 0,5 gram per m2. Zaait u alleen graszaad, gebruik dan maximaal 1 tot 2 gram per m2, zodat de grassen mooi uit kunnen groeien en er ook nog een beetje ruimte is voor spontane ontwikkeling van kruiden. 

Soorten in het mengsel:

Grote vossenstaart - Alopecurus pratensis

Gewoon reukgras - Anthoxanthum odoratum

Glanshaver - Arrhenatherum elatius

Bevertjes - Briza media

Kamgras - Cynosurus cristatus

Rood zwenkgras - Festuca rubra

Goudhaver - Trisetum flavescens

Specificaties

Bloeimaanden: april, mei, juni, juli, augustus
Hoogtebereik: 15 - 90 cm
Hoogte tot: 90
Hoogte van: 15
Inheems/uitheems: Inheems in Nederland
Licht: zonnige plek
Mengseltype: Grasmengsels
Vocht: droog, vochtig

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies