NGW1 Moerasschraal grasmengsel

april, mei, juni, juli, augustus
10 - 100 cm
zonnige plek
nat, vochtig
NGW2 Middenschraal grasmengsel

april, mei, juni, juli, augustus
15 - 90 cm
zonnige plek
droog, vochtig
NGW3 Droogschraal grasmengsel

april, mei, juni, juli, augustus
15 - 90 cm
zonnige plek
droog

Grassen in de bloemenweide

We zaaien liever geen grassen mee met bloemenmengsels. Graszaden zitten namelijk van nature al veel in de bodem en kunnen bloemplanten hinderen in de ontwikkeling naar een bloeiende plant. Toch zijn er wel redenen om toch grassen met bloemenmengsels mee te zaaien.

Mocht je een groot terrein willen inzaaien, dan kan het vanwege verstuivingsgevaar of erosie gewenst zijn om toch grassen toe te voegen. Hiervoor zijn een aantal speciale grasmengsels ontwikkeld die met onze bloemzaadmengsels kunnen worden gecombineerd. De mengsels zijn samengesteld uit grassoorten die weliswaar in Nederland en België in het wild voorkomen in natuurlijke hooilanden en schraalgraslandvegetaties, maar die wel afkomstig zijn uit de gespecialiseerde graszaadhandel. Over het algemeen zijn het grassen die zich relatief langzaam ontwikkelen en geen dichte zoden vormen. Als zodanig laten ze ruimte voor de soorten uit onze bloemenzaadmengsels.

Hoe zaai ik grassen?

Het volume aan zaden is erg klein in relatie tot de oppervlakte dat je moet inzaaien. Om er voor te zorgen dat je niet te dik zaait, is het verstandig het volume zaden aan te vullen met zand of potgrond. Hanteer hiervoor één kruiwagen zand voor 1kg zaden of twee emmers zand voor 100 gram bloemenmengsel. Deel vervolgens je terrein op in twee tot vier gelijke delen. Doe hetzelfde met de mix van zand en zaden. Nadat je een deel hebt uitgestrooid weet je of je dikker of juist dunner moet strooien. 

Bevertjes - Briza media

Vind alles terug in onze catalogus, inclusief handleiding en handige tips


In onze Handleiding & catalogus 2022 vind je ons assortiment inheemse wilde bloemenzaden en mengsels, tips en alle informatie die je nodig hebt om van jouw bloemenweide een succes te maken.


PDF downloaden Bestellen

Samen werken aan meer biodiversiteit

Biodiversiteitsherstel werkt! Steeds weer zien we dat als we planten terugbrengen, dieren vanzelf volgen. Het is opwindend, inspirerend en motiverend om zo steeds meer bij te dragen aan biodiversiteitsherstel.

Tegelijk kunnen we niet zomaar alles overal zaaien en planten. De juiste planten op de juiste plaats, met daaraan gekoppeld het juiste beheer. Dit is essentieel voor ecologisch herstel, in plaats van onbedoelde schade aan te brengen aan onze natuurlijke populaties.


Jojanneke Bijkerk & Jasper Helmantel

Lees meer over ons ›