Help de biodiversiteit met ecologisch passende bloemenmengsels

Bloemrijke vegetaties spelen een cruciale rol in het helpen van de biodiversiteit die past bij een bepaalde streek. Elk landschap heeft zijn eigen karakter qua cultuurgebruik en bodem- en klimaateigenschappen. Dit heeft directe invloed op de plantensoorten die in een bepaalde streek voorkomen. Dat heeft op zijn beurt weer invloed op welke soorten insecten, vogels, zoogdieren en andere dieren er in dat landschap leven.

Samengesteld voor Drentse bodem

Landschapsbeheer Drenthe wil mensen stimuleren om zelf aan de slag gaan met de zorg voor het landschap in hun directe leefomgeving. Daarbij staan kwaliteit van de bloemenzaden, een regionale herkomst en aansluiting bij verschillende lokale omstandigheden voorop. Daarom heeft Landschapsbeheer Drenthe speciale inheemse bloemenmengsels laten samenstellen door Cruydt-Hoeck. Bij de ontwikkeling hiervan is samengewerkt met provincie Drenthe, Stichting Het Drentse Landschap, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Werkgroep Florakartering Drenthe.

De juiste planten op de juiste plek

Planten die passen bij de bodem zijn sterker en bloeien succesvoller. Elke soort heeft zich door de tijd heen gespecialiseerd in bepaalde omstandigheden: nat of droog maar ook voedselrijk of juist niet. Door te kiezen voor een bloemenweidemengsel dat past bij de plek, kunnen de planten zich settelen en daarmee ook wilde bijen en vlinders.

Ontdek in de video welke grondsoort in jouw tuin aanwezig is

Zelf bijdragen aan biodiversiteitsherstel


Bijdragen aan biodiversiteitsherstel in je eigen tuin? Een wildebloemenweide bevat naast nectarplanten ook waardplanten en drachtplanten voor verschillende vlinders, zweefvliegen, wilde bijen en andere insecten, maar biedt ook voedsel en habitat voor kleine zoogdieren, vogels en soms zelfs voor paarden en andere hoevige dieren!

Inheems en autochtoon

De zadenmengsels bestaan uit  inheemse plantensoorten, die van oorsprong in onze provincie voorkomen. Inheems betekent dat het een soort is die in Nederland zijn natuurlijke verspreidingsgebied heeft. Inheemse zaden kunnen echter ver buiten Nederland worden geteeld (niet autochtoon). Zo is dagkoekoeksbloem ook voor Marokko inheems. Het gaat dan om dezelfde plantensoort, die toch een verschil kan geven in bijvoorbeeld bloeitijd of een voorkeur in groeiplaats. Autochtoon materiaal heeft daarom de voorkeur, want dat betekent dat de bloemenzaden een regionale herkomst hebben. De combinatie inheems en autochtoon geeft de beste aansluiting tussen plantensoorten en de behoeftes van onze insecten en daarmee allerlei andere dieren.

Belang voor Drentse natuur

De Drentse biodiversiteit staat onder druk en kan uw hulp goed gebruiken. Kies voor een bloemenmengsel dat past bij de bodem en het gebruik, voor het beste resultaat. Gaat het om tijdelijke natuur met vooral eenjarige soorten en niet al te natte gronden, dan is een akkerbloemenmengsel waarschijnlijk het beste. Voor een meer duurzame keuze, met meer vaste soorten, is een bloemrijk graslandmengsel het best passend. Afhankelijk van de voedselomstandigheden kan een verdere keuze worden gemaakt. Bestaat de bodem puur uit veen, dan is dit ongeschikt om bloemenmengsels in te zaaien. Meer informatie over de bloemenweidemengsels vindt u bij de producten.

LR_Catalogus 2023 - Voorkant.jpg

Vind alles terug in onze catalogus, inclusief handleiding en handige tips


In onze Handleiding & catalogus 2022 vind je ons assortiment inheemse wilde bloemenzaden en mengsels, tips en alle informatie die je nodig hebt om van jouw bloemenweide een succes te maken.


PDF downloaden Bestellen
papierscheur.jpg
team-cruydt-hoeck.jpg

Cruydt-Hoeck is een inheemse zaden en plantenkwekerij met een missie: impact maken voor biodiversiteitsherstel

Inheemse planten van autochtone herkomst zijn het meest waardevol voor insecten. Op onze kwekerij kweken, oogsten en schonen we inheemse zaden van autochtone herkomst voor wildebloemenweides. Met meer dan 40 medewerkers, 50 hectare en meer dan 45 jaar ervaring is Cruydt-Hoeck dé leverancier voor jouw project waar biodiversiteit het doel is.
Waarom doen we wat we doen?
Biodiversiteit maakt leven mogelijk, zonder gaat niet. De biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving.
Hoe werken wij?
Genetische diversiteit en soortechtheid zijn heel belangrijk binnen ons proces. Zo hebben we niet alleen verschillende inheemse plantensoorten, maar proberen we ook diversiteit aan wilde genen te hebben en te houden.


Team Cruydt-Hoeck

Lees meer over ons ›
Slogan-Smal_ZWART.png

Samen komen we verder!

We willen bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit en het ecologisch herstel in Nederland. Maar dit kunnen we alleen in samenwerking met anderen. Daarom werken we continue samen met partners om natuurlijke bloemenweides te verwezenlijken.

Lees meer over partners ›