Problemen & oplossingen
vlinder flower
Problemen & oplossingen

Problemen met uw bloemenweide?

Wij helpen u graag. Hieronder leest u een aantal veelvoorkomende problemen met oplossingen. Heeft u verdere vragen, neemt u dan vooral contact met ons op. Wij helpen u graag.

Maak foto’s

Om u goed te kunnen adviseren is het erg behulpzaam als u ons een aantal goede foto’s van de situatie (omgeving én details) kunt mailen. Aan de hand van deze foto’s kunnen wij u per telefoon of e-mail dikwijls al goed adviseren.

Ik moet de zaden bewaren

Als u nog even niet toekomt aan zaaien, bewaar de zaden dan altijd droog, donker en redelijk koel (12-15 graden). Vooral een enigszins constante temperatuur en luchtvochtigheid is aan te bevelen. Een normale koelkast wordt te vochtig en is daarom ongeschikt.

De zaden kiemen niet of nauwelijks

Vaak is geduld hier het devies. Wilde plantenzaden hebben wat meer tijd nodig dan bijvoorbeeld gecultiveerde graszaden of zaden voor de moestuin of bloementuin. Sommige soorten kiemen binnen een maand, andere soorten kunnen soms wel zes tot twaalf maanden wachten op de juiste omstandigheden om te kiemen. 

Denkt u vooral kiemend onkruid te zien? Maakt u dan duidelijke scherpe foto’s van de ingezaaide bloemenwei en mail deze naar ons toe. Neem van bovenaf een foto van ongeveer één vierkante meter van de grond. Meestal kunnen wij u dan aangeven welke kiemplanten van het gezaaide mengsel al te zien zijn.

Soms is er op een minder gunstig moment gezaaid. Dit is op zich niet heel erg, maar het stelt uw geduld iets meer op de proef. Aan de hand van een foto van ongeveer één vierkante meter kunnen wij u aangeven welke soorten al ontkiemd zijn en wat onkruid is. Wilde plantenzaden weten zelf vaak heel goed wanneer ze het beste kunnen ontkiemen.

Ik heb veel onkruid in het eerste jaar

Omdat u de grond meestal heeft moeten bewerken voordat u heeft gezaaid, kiemen er dikwijls ook veel snelgroeiende éénjarige onkruiden zoals Melde en Perzikkruid die al in de grond zaten. Als u een meerjarig bloemrijk graslandmengsel heeft gezaaid, dan kunt u het beste gaan maaien en het maaisel afvoeren. Doorin dit eerste jaar 3-5 keer te maaien onderdrukt u de onkruiden en hebben de ingezaaide bloemen voldoende licht om te kunnen kiemen. In het tweede jaar zullen de onkruiden grotendeels verdwenen zijn. Bij een éénjarige bloemenweide is maaien geen optie, omdat u dan ook de bloemen wegmaait. Handmatig wieden is dan soms de enige optie. Vermoedt u dat er veel onkruidzaden in de grond zitten dan is het toepassen van een ‘vals zaaibed’ voorafgaand aan het zaaien een goede optie.

Ik ben bang voor erosie op hellingen

Bij de aanleg van bijvoorbeeld viaducten bestaat de kans op erosie en uitspoeling van de vers aangebrachte grond op hellingen. Hierbij kan op niet te voedselarme grond met het bloemenmengsel Italiaans raaigras of Rogge(op zandgrond) mee worden gezaaid. Deze soorten verdwijnen na enige jaren vanzelf en intussen kunnen de bloemplanten zich ontwikkelen. Soms kan hydroseeding een oplossing bieden.

Het bloemrijk grasland vergrast - 1

Als het bloemrijk grasland naar verloop van jaren teveel vergrast, dan wijst dit meestal op een te voedselrijke bodem en/of een te extensief maaibeheer. De grassen groeien dan harder en verdringen de bloemplanten. Dit kunt u vooral verhelpen door (plaatselijk) extra te maaien en het maaisel steeds goed af te harken en af te voeren. Door speciaal te maaien wanneer de vegetatie het meest vitaal is, worden de meeste voedingsstoffen afgevoerd. Plekken waar grassen zeer dominant worden, kunt u de eerste keer al in eind mei, begin juni maaien, als de grassen veel energie investeren in groei.

Het bloemrijk grasland vergrast - 2: Ratelaar zaaien

In sommige, niet al te voedselrijke situaties kunt u Ratelaar (Rhinanthus) zaaien. Deze éénjarige bloemplanten zijn halfparasieten op gras. Ze kunnen de grassen in de vegetatie enigszins onderdrukken. Hierdoor krijgen bloemen in een grasland meer kans om zich te ontwikkelen. Ratelaar maakt onderdeel uit van verschillende Cruydt- Hoeck mengsels, maar kan ook los bijgezaaid worden. Ratelaar kunt u het beste zaaien tussen juli en de late herfst. Voor het zaaien dienen de aanwezige grassen kort te worden gemaaid zodat de zaden van Ratelaar bij de bodem kunnen komen. Als de grasmat te dicht is, kan de grond eventueel een beetje worden opgeruigd. Op plaatsen waar de Ratelaar groeit en bloeit mag u pas na de zaadval maaien, ongeveer na eind juli.

Waar zijn de klaprozen die ik in het eerste jaar in mijn bloemenweide had?

De juiste keuze van het type mengsel bij het juiste beheer is van belang. Een akkerbloemenmengsel met éénjarige klaprozen moet u als zodanig beheren; dus jaarlijks de grond lostrekken. Als u een maaibeheer toepast als bij een ‘bloemrijk grasland’, verdwijnen de klaprozen. In de handel zijn er vele mengsels verkrijgbaar waarin akkerbloemen zoals klaproos zijn toegevoegd aan meerjarige mengsels voor snel resultaat en extra kleur in het eerste jaar. Wij kiezen hier bewust niet voor, omdat we hiermee niet het juiste maaibeheer in het eerste jaar kunnen uitvoeren dat van belang is voor een duurzaam bloemrijk grasland. Daarnaast worden ook de verkeerde verwachtingen gewekt, omdat iedereen jaarlijks die mooie klaprozen verwacht.

Mijn bloemenweide verruigt

Als de bloemenweide verruigt met bijvoorbeeld Ridderzuring en Brandnetels, dan is het meestal van belang het beheer aan te scherpen. Door vooral de verruigde delen iets vaker te maaien en steeds het maaisel goed af te harken en af te voeren kunt u de verruiging tegengaan. Als Ridderzuring zich uit kan zaaien in augustus, heeft u binnen enige jaren honderden tot duizenden planten in de bloemenweide. Maai deze plekken daarom steeds voordat de planten uitzaaien. Daarnaast is het aan te bevelen in het beheer jaarlijks enige tijd te plannen voor het uitsteken van Ridderzuring en andere storende plantensoorten.

Riet in mijn bloemenweide

De groei van veel Riet (Phragmites australis) in uw bloemrijk grasland is lastig te verhelpen. Het Riet zat er blijkbaar al, of de plek is erg geschikt voor ontwikkeling van Riet. Tegen Riet kunt u verschralingsbeheer toepassen. Riet houdt namelijk van veel voedingstoffen. Daarnaast kunt u Riet enigszins onder de duim houden door het in augustus te maaien als het net in bloei staat.