Advies
vlinder flower
Waarom en wanneer maaien

Bloemrijk grasland

Waarom en wanneer maaien

Waarom maaien?

Het bloemrijk grasland zoals we dit kennen in West-Europa is ontstaan door een eeuwenlang agrarisch ritme van maaien en hooien. Dit hooi verzamelden boeren als wintervoedsel voor hun vee. Zo werden voedingsstoffen weggenomen en ontstond een redelijk schrale situatie waarop een bloemrijk grasland goed kon gedijen. Bij het goed beheren van een bloemrijk grasland neem je de werkwijze van de ouderwetse boer daarom dus als uitgangspunt. 

Als je niet maait, dan verruigt en vergrast de bloemenweide en zullen de bloemen verdwijnen. Grassoorten en ruigtekruiden reageren sterker op voeding en zullen de bloemplanten verdringen. In de huidige zwaar bemeste weilanden vind je dan ook weinig bloemen en weinig wilde grassoorten.

Maaien en afvoeren doe je in de eerste plaats dus om de bodem te verschralen om daarmee de bloemrijkheid te stimuleren. In een iets gevorderd stadium of wanneer je meer kennis en ervaring hebt, kun je ook specifieker beheren, bijvoorbeeld om juist meer vlinders, meer bijen of juist meer verschillende plantensoorten te stimuleren. 

Wanneer maaien? Hoe vaak maaien?

Het juiste maaitijdstip is afhankelijk van het doel dat je hebt. Daarnaast hangt het tijdstip en de frequentie van maaien af van de grondsoort en de voedselrijkheid van de bodem. Over het algemeen wil je, zeker in de beginfase, vooral verschralen. Denkend aan de werkwijze van de ouderwetse boer, dan doe je dit dus als het gewas uitgegroeid is, maar nog niet is ingestort. Als algemeen uitgangspunt voor een verschralingsbeheer kun je het volgende aannemen: 

 

 

Er zijn meer variabelen en verfijningen mogelijk, bijvoorbeeld met ‘gefaseerd maaibeheer. Wanneer een bloemenweide sterk is vergrast, dan betekent dit meestal dat er te weinig en te laat wordt gemaaid en afgevoerd. Maaien wanneer de dominante grassen net beginnen met bloeien, geeft het meeste resultaat (eind mei, begin juni).