Historie
vlinder flower
Historie

Historie

Vanuit idealistische motieven begonnen Rob Leopold en Dick van der Burg in 1978 met het verzamelen, kweken en aanbieden van wildeplantenzaden en bloemenweidemengsels. Dit in reactie op de teloorgang van onze inheemse flora, maar ook vanuit hun passie en verwondering voor de wilde flora. De drastische verarming van onze flora is met name het gevolg van overbemesting, grootschalige landbouw en bestrijdingsmiddelen. De steeds groter wordende soortenlijst van Cruydt-Hoeck werd vanaf 1987 uitgebreid met een ruim sortiment bijzondere tuinzaden, die steeds lyrisch en inspirerend werden beschreven door Rob Leopold in de ‘Dikke Zadenlijst’.


Na het overlijden van Dick van der Burg in 2001 heeft Cruydt-Hoeck weer de focus gelegd op haar oorsprong, namelijk het aanbieden van inheemse wildeplantenzaden en bloemenweidemengsels. Na het plotselinge overlijden van Rob Leopold in 2005 zijn wij, Jojanneke Bijkerk en Jasper Helmantel, gevraagd om dit mooie zadenbedrijf voort te zetten.