winkel
vlinder flower

De inheemse grasmengsels van Cruydt-Hoeck


Speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met inheemse bloemenweidemengsels

Om een bloemenweide succesvol te laten ontwikkelen is de juiste aanleg en vooral het juiste beheer van groot belang. Onder ADVIES is veel informatie te vinden om tot de juiste keuze te kunnen komen.

Alhoewel het veelal ten koste gaat van de kwaliteit van de bloemenweide kan, vooral bij wat grotere terreinen - bijvoorbeeld vanwege verstuivingsgevaar of erosie - het inzaaien van een bloemzaadmengsel samen met graszaden gewenst lijken. Hiervoor zijn een aantal speciale grasmengsels ontwikkeld die met onze bloemzaadmengsels kunnen worden gecombineerd. De mengsels zijn samengesteld uit grassoorten die weliswaar in Nederland en België in het wild voorkomen in natuurlijke hooilanden en schraalgraslandvegetaties, maar die wel afkomstig zijn uit de gespecialiseerde graszaadhandel. Over het algemeen zijn het grassen die zich relatief langzaam ontwikkelen en geen dichte zoden vormen. Als zodanig laten ze ruimte voor de soorten uit onze bloemenzaadmengsels.

NGW1 - Moerasschraal grasmengsel

Voor natte, wat zure en schrale gronden. Te combineren met bloemzaadmengsel G3.

gram á € 0,13 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen

NGW2 - Middenschraal grasmengsel

Voor minder schrale zand- en kleigronden. Te combineren met bloemzaadmengsel G1 of G2.

gram á € 0,12 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen

NGW3 - Droogschraal grasmengsel

Voor droge, neutrale tot kalkrijke gronden. Te combineren met bloemzaadmengsel G1, G4 of M4.

gram á € 0,12 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen