Vlechtheggen
vlinder flower
Vlechtheggen

Vervlochten met het landschap: vlechtheggen

Een vlechtheg is van oorsprong een belangrijk onderdeel van een boerenerf: deze levende en vaak bloeiende veekering heeft echter met de introductie van het prikkeldraad, zo’n driekwart eeuw geleden, op heel veel erven het nakijken gekregen. Grootschalige ruilverkavelingen deden daar een schepje bovenop. En omdat veel vee tegenwoordig jaarrond op stal verblijft, is het aanleggen van vlechtheggen niet meer functioneel. Of toch wel?

Simpel gesteld bestaat een vlechtheg uit horizontale en verticale structuren, met elkaar verbonden door het kundig inhakken, ombuigen en samenvlechten van de afzonderlijke planten waaruit de haag is opgebouwd. Die handelingen vereisen heel wat oefening en handigheid; het heggenvlechten is dan ook een officieel ambacht. Veel gebruikte soorten die zich goed laten vlechten zijn meidoorn, sleedoorn, veldesdoorn, hondsroos, beuk en eik.

Vee weet een vlechtheg te respecteren en te waarderen. De combinatie van de genoemde horizontale en verticale structuren maakt een goed gevlochten heg veedicht. Bijkomend voordeel is dat de heg een zeer gezonde aanvulling op het dieet van onze kleine en grotere grazers kan zijn, zeker als er verschillende soorten gebruikt worden.  

Door gestekelde soorten toe te passen, die ook nog eens uitbundig kunnen bloeien zoals meidoorn, sleedoorn en hondsroos, ontstaat een walhalla voor vogels, bijen, insecten en klein wild die zich in en langs deze gevlochten structuren ophouden, er hun voedsel vinden en er hun jongen groot brengen.  Dat ons onsympathieke en  dodelijk saaie prikkeldraad in feite op zo’n stekelige heg geïnspireerd is, zet aan tot nadenken. Zouden we toch niet beter, liever….?

Bijkomend voordeel van een vlechtheg is dat er direct rond de heg ook meer biodiversiteit ontstaat? Vogels nemen van elders zaden mee en poepen deze in de beschutting van de heg weer uit. Die zaadjes ontkiemen om vervolgens in de gestekelde luwte groot te worden.  Daarnaast leent de strook direct naast de haag zich ook prima voor het toepassen van een bloemenmengsel, wat de natuurlijke feestvreugde nog groter maakt! 

Wie op zijn erfgrens ook wel een stukje gevlochten biodiversiteit zou willen laten ontwikkelen, kan contact op nemen met Kristianne van der Put ( www.vlechtwerk.nu ). Zij vlecht met liefde tuin en landschap weer tot leven. Sinds 2006 is zij actief heggenvlechtster en is onlangs voorgedragen als eerste vrouwelijk lid van het Heggenvlechtersgilde. 


Binnenste Buiten

Gezien bij Binnenste Buiten: onze Bloemenweideadviseur Roelof Jan Koops, met zijn vrouw Kristianne van der Put, geven een heldere en enthousiasmerende uiteenzetting over het ambacht van het vlechten dan wel leggen van een heg. 

Het krap tien minuten durende filmpje maakt snel duidelijk wat een rijkdom voor de biodiversiteit een gevlochten heg voor het landschap en de levende have binnen en buiten de heg betekent. De vlechtheg: een zeer aantrekkelijk en langlevend alternatief voor al die percelen en weides die afgezet worden met rasters en soms zelfs prikkeldraad! 

Kijk zelf eens en laat je inspireren:

http://www.npo.nl/heggevlechten/15-02-2016/WO_KRO_3295938